Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pubertet, identitet, relationer och kärlek

Skapad 2020-05-19 11:57 i Smedby skola Hedemora
Grundskola 6 Biologi
Tänk vad otroligt det är att du finns! Du har börjat ditt liv som ett litet, litet frö. Först när ägget och spermien möttes började du att växa och utvecklas, från ett litet embryo till ett foster och sedan till ett barn. Och du fortsätter att växa under flera år till. Vad händer med och i kroppen när du kommer i puberteten? Det här är ett brett ämne där vi även kommer att samtala om känslor, kärlek, relationer och respekt. Kort och gott - ett tema om både kropp och knopp!

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Pubertet
 • Könsorganen, befruktning
 • Respekt och samtycke
 • Kärlek och relationer
 • Utseende, mediers påverkan
 • Sociala skyddsnät

Genom:

 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • Samtal och diskussioner
 • Skriftliga uppgifter
 • Frågestund
 • Läsa faktatexter i böcker och på webb-sidor

Bedömning - Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Du deltar aktivt i samtal om pubertet, sexualitet, identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar i livet och media genom att resonera, argumentera och motivera dina tankar och åsikter.
 • din arbetsinsats vid muntliga och skriftliga redovisningar.
 • din delaktighet vid par- och gruppaktiviteter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6

Matriser

Bi
Pubertet, identitet, relationer och kärlek

Biologi

Du har ännu inte nått godkänd nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
 • Bi  E 6
Du ställer inga frågor, säger inte vad du tycker och lyssnar inte på vad andra tänker om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tänker om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tänker om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tänker om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Biologiska sammanhang och begrepp
 • Bi  E 6
Du har mycket få kunskaper i biologi. Du har svårt att beskriva hur saker hänger ihop i biologin. Du använder få av biologins begrepp.
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Samband i människokroppen
 • Bi  E 6
Du har svårt att diskutera på ett enkelt sätt om puberteten. Du förstår inte hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om puberteten. Du kan ge något exempel på förändringar hos flickor och pojkar. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om puberteten. Du kan ge minst två exempel på förändringar hos flickor och pojkar. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om puberteten. Du kan ge minst tre exempel på förändringar hos flickor och pojkar.Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Livets utveckling
 • Bi  E 6
Du kan inte berätta om hur ett barn blir till.
Du kan något om hur ett barn blir till.
Du har ganska bra kunskaper om hur ett barn blir till.
Du kan tydligt förklara hur ett barn blir till och använder många olika begrepp.

Religion

Du har ännu inte nått godkänd nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Moraliska frågor
 • Re  E 6
Du har svårt att diskutera om frågor som rör pojkars och flickors identiteter och roller, jämställdhet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om frågor som rör pojkars och flickors identiteter och roller, jämställdhet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
Du kan diskutera på ett bra sätt om frågor som rör pojkars och flickors identiteter och roller, jämställdhet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
Du kan diskutera på ett mycket bra sätt om frågor som rör pojkars och flickors identiteter och roller, jämställdhet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
Etiska begrepp
rätt och orätt jämlikhet jämställdhet utanförskap kränkning
 • Re  E 6
Du använder inga etiska begrepp i diskussioner.
Du använder några etiska begrepp på ett ganska bra sätt i diskussioner.
Du använder några etiska begrepp på ett bra sätt i diskussioner.
Du använder några etiska begrepp på ett mycket bra sätt i diskussioner.

Samhällskunskap

Du har ännu inte nått godkänd nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Värdera och uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 6
Du deltar inte i diskussioner och värderar inte hur t ex sexualitet och könsroller framställs i medier eller om hur en familj kan se ut.
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt om sexualitet, könsroller och jämställdhet. T ex om hur sexualitet och könsroller framställs i medier eller om hur en familj kan se ut.
Du kan diskutera och värdera på ett utvecklat sätt om sexualitet, könsroller och jämställdhet. T ex om hur sexualitet och könsroller framställs i medier eller om hur en familj kan se ut.
Du kan diskutera och värdera på ett välutvecklat sätt om sexualitet, könsroller och jämställdhet. T ex om hur sexualitet och könsroller framställs i medier eller om hur en familj kan se ut.
Sociala skyddsnät
BRIS Jourhavande kompis Skolsköterska
 • Sh  E 6
Du kan inte ge något exempel på var du kan få hjälp och stöd om du behöver det.
Du kan ge ett exempel på var du kan få stöd och hjälp om du behöver det.
Du kan ge flera exempel på var du kan få stöd och hjälp om du behöver det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: