Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1-3 Lunnaskolan

Skapad 2020-05-19 12:07 i Lunnaskolan Härryda
Engelska
Grundskola 1 – 3 Engelska
Planering och bedömning av ämnet engelska årskurs 1-3. (I ämnet engelska kommer kunskapskraven först i årskurs 6. Därför är ingen matris kopplad till planeringen.)

Innehåll

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Mål att arbeta mot

 • kunna säga engelska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag
 • kunna prata engelska med dina klasskamrater (enkla fraser och enkel dialog)
 • kunna förstå enkla vardagsnära instruktioner och beskrivningar på engelska
 • kunna lyssna och förstå engelskt tal med hjälp av film, musik och din lärare
 • kunna skriva enkla engelska ord och meningar
 • kunna delta aktivt i enkla engelska ramsor och sånger

Arbetsbeskrivning

 • träna på att prata engelska (ord, enkla fraser, enkel dialog) som har anknytning till din vardag
 • träna på att lyssna, läsa och förstå det engelska språket, anpassat till elevernas kunskapsnivå.
 • träna på att lyssna och förstå enkla instruktioner och beskrivningar
 • prova att skriva enkla engelska ord och fraser
 • vi lyssnar till och lär oss ramsor och sånger på engelska
 • vi ser engelska utbildningsfilmer

Bedömning

Din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i

 • att säga engelska ord, fraser och meningar
 • att prata engelska med dina klasskamrater
 • att lyssna på och förstå engelskt tal
 • att förstå enkla instruktioner och beskrivningar
 • att delta i enkla ramsor och sånger
 • att skriva enkla engelska ord och meningar

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: