Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjen och skyddsnätet

Skapad 2020-05-19 12:45 i Kvibilleskolan Halmstad
Ett arbetsområde som rör demokrati, familjen, yrken och andra funktioner i samhället.
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med familjen och olika levnadsformer, sociala skyddsnät för barn i olika situationer, i skolan och i samhället.

Innehåll

Tema "Familjen"
Vi kommer tillsammans läsa och prata kring hur olika familjer kan se ut och vad detta innebär. Genom diskussioner och filmer kommer vi ta oss an ämnet.

Diskussion ligger som fokus tillsammans med läsförståelse (Samhällskunskap 4-6 utkik).  

Ni kommer att få delta i samtal och diskussioner .

Diskutera kring:
Olika familjekonstellationer, giftermål, samboskap,särboskap, adoption m.m 


Vi kommer att prata om sociala skyddsnät i samhället t.ex socialen, kuratorer m.m.
Examinationen i området kommer att bestå av en gruppdiskussion där ni kommer resonera, tänka och diskutera två och två kring ett specifikt ämne, där ytterligare en samtalspartner kan bjudas in i samtalet för eventuella tillägg. Övningen kallas för Fishbowl och känns kanske igen då vi använt oss av den i No spåret.


Bedömning

Sker löpande under arbetets gång.

Vad ska bedömas?

Elevernas förmågor och kunskaper inom dessa områden. (se kopplingar i läroplanen)

Hur ska det bedömas?

Genom muntliga diskussioner i helklass.

Genom aktiviteten och deltagandet på lektionerna
(Räcka upp handen, svara på frågor, följa med i diskussioner, skriftliga prestationer m.m)Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Matris SO år 4-5 Individer och gemenskaper

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskussion
Förmåga att diskutera muntligt i mindre grupp, motivera och lyssna på andra för att föra diskussionen framåt
I diskussionen lyssnar Du på andra och för fram egna åsikter som du motiverar.
I diskussionen lyssnar Du på andra och för fram egna tankar och åsikter som du motiverar. Du kan även bygga vidare på vad andra säger och dra egna slutsatser.
I diskussionen lyssnar Du på andra och för fram egna tankar och åsikter som du motiverar och argumenterar för. Du kan även bygga vidare på vad andra säger och har sagt, dra egna slutsatser som för diskussionen framåt, breddar och fördjupar den.
Analys 1
Analysera likheter och skillnader i tid och rum
Du kan göra jämförelser mellan platser, tider, individer, grupper, idéer och ge några exempel på likheter och skillnader.
Du kan göra jämförelser mellan platser, tider, individer, grupper, idéer, ge exempel på likheter och skillnader och förklara orsakerna bakom.
Du kan göra jämförelser mellan platser och tider ge exempel på likheter och skillnader, förklara orsakerna bakom och använda analysen i dina resonemang.
Analys 2
Analysera händelser, frågor, fenomen och strukturer utifrån orsaker och konsekvenser för individen, grupper, samhället, miljön
Du kan göra enkla och till viss del underbyggda analyser av orsaker och konsekvenser.
Du kan göra utvecklade och underbyggda analyser om orsaker och konsekvenser där du visar på samband.
Du kan göra välutvecklade och väl underbyggda analyser om orsaker och konsekvenser som du sen kan använda i dina resonemang.
Begrepp
Förklara och använda centrala begrepp
Du kan förklara och använda några viktiga begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan förklara och använda flera viktiga begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan förklara och använda begrepp, på ett mycket väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: