Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2020-05-19 12:34 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Historia
Varför kallas tidsperioden Medeltiden och på engelska för the Dark Age (den mörka tiden)? När vikingarna hade blivit kristna började en ny tid - medeltiden. Nu bor kungarna och riddarna i stora borgar. Städerna blir fler och där bor det köpmän och hantverkare. Men de flesta är fortfarande bönder som lever i små byar på landet, precis som på vikingatiden.

Innehåll

Mål:

 -Veta mellan vilka år medeltiden var

- Veta vilka samhällsklasser som fanns och hur deras liv kunde se ut

- Veta några namn på viktiga personer under medeltiden

- Veta vilka spår som finns av medeltiden och lite vad de kan berätta

- Fakta om digerdöden (orsaker och konsekvenser)

- Veta vad tron innebar för människorna i samhället (kristendomen)

- Veta något om hur Norden styrdes under medeltiden

 

Arbetssätt: 

 • Genomgångar/Föreläsningar
 • Filmer/Ljudfiler
 • Diskussioner/Övningar
 • Läsa/lyssna på olika texter
 • Instuderingsfrågor

 

Exempel på begrepp och viktiga personer

 

 • Krönika           * Heliga Birgitta
 • Helgon             * Margareta
 • Fogde             * Magnus Eriksson
 • Träl                  * Birger Jarl
 • Socken            * Engelbrekt
 • Tionde             * Sten Sture
 • Reliker              * Magnus Ladulås
 • Skrå                  * Bockstensmannen
 • Hansan
 • Skrivare
 • Frälse
 • Jarl
 • Kalmarunionen
 • Landskapslagarna

 

Samhällsklasser

Stormän (adel)

Präster – kyrkans folk, nunnor, munkar

Bönder och trälar

Stadsbor (borgare) – hantverkare, köpmän

 

Bedömning:  

Användning av historiska referensramar (tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten, utvecklingslinjer)

Kritisk granska, tolka och värdera källor

Användning av historiska begrepp 

 

 

 

 

Redovisning av kunskaper och förmågor:

Deltagande i diskussioner

Analyser av spår och källor

Skrivuppgifter

Skriftligt prov

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

Godtagbara
Goda
Utvecklade
Hur visar du det
Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
grundläggande
goda
mycket goda
* Veta under vilka år medeltiden var * Namn på några viktiga personer * Hur en persons liv kunde vara och skilja sig mellan klasser
Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar
Enkla resonemang
Utvecklade resonemang
Välutvecklade resonemang
* Veta vilka samhällsklasser som fanns * Orsaker och konsekvenser av digerdöden * Vad kristendomen innebar för människan i samhället * Hur Norden styrdes
Använda historiska källmaterial och kritiskt granska dem
Kan använda och dra enkla slutsatser
Använda och resonera
Använda och föra välutvecklade resonemang
* Vilka spår som finns efter medeltiden och vad de kan berätta
Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
I huvudsak fungerande sätt
Relativt väl fungerande sätt
Väl fungerande sätt
Förklara minst sju begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: