Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse och skriva faktatext Vt-2020

Skapad 2020-05-19 13:07 i Tjärnaängskolan Borlänge
Nya Språket lyfter!
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Nya Språket Lyfter - Bedömningsstöd i svenska/svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6 för att visa elevens språkutveckling inom LÄSA och SKRIVA

Innehåll

Läsförståelse 1:

Eleverna har läst en återberättande text med en bild som är kopplad till texten och svarat på frågor som testar elevernas läsförståelse på olika plan.

Frågorna är formulerade så att svaret hitta genom att eleven läser och funderar över:

1. Vad som står i texten? ex. Vart är familjen på väg?

2. Vad säger texten? ex. Vilka är med på den här resan?

3. Texten - ex. Varför vill mormor och mamma gå Storgatan? Motivera!

 

Läsförståelse 2:

Eleverna har läst en faktatext om Lodjuret och svart på frågor som testar elevernas läsförståelse på olika plan. 

Frågorna är formulerade så att svaret hittas genom att eleven läser och funderar över:

1. Vad som står i texten? - ex. Hur många kilo kött behöver ett Lodjur äta varje dag?

2. Vad säger texten? - ex. Varför är det ovanligt att få syn på ett Lodjur?

3. Texten - ex.På vilket sätt liknar Lodjuret en katt eller vad är skillnaden mellan dem?

 

Skrivuppgiften

Eleverna har fått arbeta i läroboken "Klara Svenskan" och förberett sig för att skriva en faktatext genom att göra en tankekarta med huvudrubrik i mitten, inledning och underrubriker. 

Eleverna har själva fått bestämma vad de ska skriva om. Några exempel är:

Skolan

Ramadan

Björnen

Musikgrupp

Västerås

m.fl.....

Matriser

SvA
Nya Språket Lyfter - bedömningsstöd svenska

AVSTÄMNING D (åk 4)

  • Sv  A 6   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  • Sv  A 6   Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  • Sv  A 6   Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  • Sv  A 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
1
2
3
D Läsa
  • Sv  4-6
Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
Eleven använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
D Skriva
  • Sv  4-6
Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hälpmedel vid skrivande.
Eleven använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: