Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Examinerande uppgift Reaktioner och förändring

Skapad 2020-05-19 13:23 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Kemi
I bedömningen igår både inlämningsuppgiften och den muntliga redovisningen av den.

Matriser

Kem
Examinerande uppgift Reaktioner och förändring

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Redogörelse
Eleven redogör översiktligt (ytligt) för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet (inte helt korrekt) för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera (ger exempel på) kemiska förlopp och företeelser.
Eleven redogör utförligt (detaljerad) för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet (inte helt korrekt) för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera (ger exempel på) kemiska förlopp och företeelser.
Eleven redogör utförligt och nyanserat (detaljerat och ur olika perspektiv) för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet (helt korrekt) för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera (ge exempel och förklara tillämpningen) kring kemiska förlopp och företeelser.
Diskuterar frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle
Eleven diskuterar översiktligt (ytligt) frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla (bristfälliga) argument och redogör översiktligt (ytligt) för konsekvenser av något (ett) tänkbart ställningstagande.
Eleven diskuterar utförligt (detaljerad) frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade (motiverade) argument och redogör utförligt (detaljerat) för konsekvenser av något (ett) tänkbart ställningstagande.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa (detaljerat och ur olika perspektiv) frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade (motiverande och ur olika perspektiv) argument och redogör utförligt och nyanserat (detaljerat och ur olika perspektiv) för konsekvenser av flera (mer än ett) tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
Naturvetenskapligt språk och källor
Eleven använder med viss säkerhet (inte helt korrekt) ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla (bristfällig) bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven använder med viss säkerhet (inte helt korrekt) ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade (motiverade) bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven använder med säkerhet (helt korrekt) ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade (motiverande och ur olika perspektiv) bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: