Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2B (kap 5)

Skapad 2020-05-19 15:09 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer arbeta med avrundning och rimlighet, addition och subtraktion, enheter och omkrets.

Innehåll

Vad ska jag lära mig:

avrundning och rimlighet

addition och subtraktion med uppställning i talområdet 0 till 1000

enheten meter, kilogram och kilogram

omkrets

 

 

Hur ska jag lära mig:

lyssna på berättelsen

boken

laborativt material

spel

stenciler, häften

 

På lektionerna måste jag:

lyssna på genomgången

börja arbeta på egen hand

vara delaktig

lyssna på dina kompisar

 

Viktiga begrepp:

enhet, storleksordning, rimligt, avrunda, ett uttryck, meter, centimeter, kilometer, gram, kilogram, objekt, 

 

Matriser

Ma
Favorit matematik 2B (kap 5)

Behöver träna mer
Når målen
Omkrets:
Jag känner till begreppet omkrets.
Jag kan med stöd räkna ut omkrets för ett geometriskt objekt.
Jag kan räkna ut omkrets för ett geometriskt objekt.
Jag kan räkna ut omkrets för olika geometriska objekt. Jag kan använda och beskriva begreppet omkrets.
Addition med uppställning, talområde 0 till 1000:
Jag kan med stöd räkna addition med uppställning.
Jag kan räkna addition med uppställning och minnessiffra.
Jag kan räkna addition med uppställning och flera minnessiffror.
Jag kan räkna addition med uppställning med flera termer.
Subtraktion med uppställning, talområde 0 till 1000:
Jag kan med stöd räkna subtraktion med uppställning.
Jag kan räkna med subtraktion med uppställning.
Jag kan med stöd räkna subtraktion med uppställning med växling.
Jag kan räkna subtraktion med uppställning och växling.
Jämföra och mäta längd:
Jag använder med stöd begreppen kilometer, meter och centimeter.
Jag vet att 100 cm = 1m och att 1000 m = 1 km.
Jag kan tala om hur mycket som fattas till 1 m eller 1 km.
Jag kan addera, subtrahera och omvandla med enheterna centimeter, meter och kilometer.
Jämföra och väga massa:
Jag använder med stöd begreppen kilogram och gram.
Jag vet att 1 kilogram = 1000 gram.
Jag kan tala om hur mycket som fattas till ett kilo.
Jag kan addera, subtrahera och omvandla med enheterna gram och kilogram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: