Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov - svenska år 6

Skapad 2020-05-19 15:15 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Här kommer en sammanställning av de nationella proven i svenska läsåret 19/20

Innehåll

Från Skolverkets hemsida: 
Nationella prov är obligatoriska prov som finns för att ge elever samma förutsättningar att visa vad de kan. De är tänkta att vara ett stöd för läraren så att hon eller han kan ge sina elever rättvisa bedömningar och i vissa årskurser betyg.
Syftet med de nationella proven är att stödja betygssättningen. Alla elever i Sverige gör samma prov och får på så sätt samma möjlighet att visa sina kunskaper. Det står också i lagar och regler om skolan att läraren ska använda de nationella proven som stöd när han eller hon sätter en elevs betyg. I grundskolan får elever betyg från årskurs 6.

Provet är uppdelat i 3 delar:

Delprov A: Muntlig framställning - redogörelse och samtal (Här höll eleven en muntlig presentation om ett fritidsintresse samt deltog i textsamtal utifrån en text hen fick lyssna på)

Delprov B: Läsförståelse - berättande text samt sakprosa (Prov B1 testade läsförståelsen utifrån berättande texter, prov B2 testade läsförståelsen utifrån faktatexter och poesi)

Delprov C: Skrivuppgift - berättande samt argumenterande text (Prov C1 testade elevens förmåga att skriva en berättande text, prov C2 testade elevens förmåga att skriva argumenterande text.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: