Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema sommar åk 1

Skapad 2020-05-19 16:30 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Under detta tema ska du arbeta med vad som händer med djur och växter under sommaren. Du kommer också att få lära dig vilka högtider som infaller under sommaren i Sverige.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Religionskunskap SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Nu är snart sommaren här, då träden är så fina och marken är så grön. Och blommorna är vackra och höet luktar gott. Och solen är så solig och vattnet är så vått. Och lilla fågeln flyger ur boet ut och in. Men vad mer är det egentligen som händer i naturen och med djuren på sommaren? Det ska du få lära dig mer om.

Innehåll

Period: 

Vecka 21-23 VT2020 

 

Efter detta temaarbete kommer du att:

 • veta vad som händer med träd och växter på sommaren.
 • kunna beskriva hur man känner igen sommaren.
 • veta vad några olika djur gör på sommaren.
 • kunna namnet på några djur.
 • kunna skriva en enkel faktatext
 • veta vilka högtider som infaller på sommaren. 
 • veta hur en näringskedja är uppbygd
 • djur och växters livscyklar


Arbetssätt: 

 • studera årstidsväxlingar i närmiljön.
 • öva på att dokumentera dina undersökningar.
 • diskutera i klassrummet.
 • titta på film om sommaren.
 • läsa enkla faktatexter i grupp och enskilt.
 • skriva enkla faktatexter.

Utvärderingsformer: 

 • gemensamma samtal
 • rita, skriva och berätta om sommaren på olika sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Re Sv SO SvA
NO - kunskapskraven i år 3

På väg att nå målen
Har nått målen
Når målen med marginal
I samtal om årstider kan du berätta om förändringar i naturen.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Du kan göra enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter.
 • NO   3
Du kan dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
 • NO   3
Ny aspekt
Du kan utifrån tydliga instruktioner utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen.
 • NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: