Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Roligt med algebra

Skapad 2020-05-20 09:01 i Gemensamt i Sandviken Sandviken
Algebra = bokstavsräkning
Grundskola 7 – 9 Fysik Matematik
Algebra kan förenklat översättas med "bokstavsräkning". I algebra räknar man med bokstavsuttryck i stället för siffror.

Innehåll

 Innehåll

Centralt innehåll, 7-9, som kommer att behandlas under arbetet:

– Likheter 
– Ekvationer
– Variabler och uttryck
– Förenkla uttryck
– Värdet av ett uttryck
– Problemlösning med hjälp av ekvationer, antagande 
– Mönster 
– Geometri och ekvationslösning

Konkretisering

Konkret och tydlig beskrivning av vilka kunskaper och förmågor, som eleverna ska utveckla

– lösa rutinuppgifter själv
– skilja mellan ett uttryck och en ekvation
– tolka uttryck skrivna med variabler
– förenkla uttryck 
– lösa problem med hjälp av ekvationer
– beskriva ett mönster med hjälp av ett uttryck
– förklara och visa din metod att lösa ekvationer (muntligt och skriftligt) 
– använda rätt matematikord, symbol och begrepp

 

Arbetssätt:

Kap 3 i Matte direkt, Genrepet.

 Gleerups.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Fy Ma
Matematik

F
E
C
A
Problemlösning
Hur väl eleven väljer strategier och metoder.
 • Ma
Du behöver hjälp med att förstå informationen för att lösa problemet. Du behöver hjälp för att kunna bidra med något förslag på andra sätt att lösa problemet. Du behöver hjälp med att reflektera över lösningens rimlighet.
Du löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du bidrar till att ge förslag på andra sätt att lösa problemet. Du reflekterar över lösningens rimlighet. Du bidrar till förslag på matematiska modeller.
Du löser problem på ett fungerande sätt. Du kan ge något förslag på andra sätt att lösa problemet. Du reflekterar över lösningens rimlighet genom att t.ex. prova olika metoder. Du ger förslag på matematiska modeller som efter viss bearbetning kan användas.
Du löser problem på ett väl fungerande sätt. Du ger förslag på andra sätt att lösa problemet. Du reflekterar över lösningens rimlighet genom att t ex prova olika metoder att lösa problemet på, jämför svaren och resonerar vad som är rimligt. Du ger förslag på matematiska modeller som kan användas.
Begrepp
Hur väl eleven använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Ma
Du behöver hjälp med att använda matematiska begrepp. Du behöver hjälp med att beskriva begreppens egenskaper.
Du blandar matematiska begrepp med vardagsuttryck. Du beskriver begreppens egenskaper med hjälp av symboler, konkret material eller bilder och använder då olika uttrycksformer.
Du använder matematiska begrepp i bekanta sammanhang. Du kan beskriva likheter och skillnader mellan olika begrepp och kan växla mellan olika uttrycksformer.
Du använder matematiska begrepp i nya sammanhang på ett korrekt sätt. Du beskriver samband mellan olika begrepp och växlar mellan olika uttrycksformer.
Metoder
Hur väl eleven använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar.
 • Ma
Du behöver hjälp med att välja och använda lämplig metod för att lösa rutinuppgifter.
Du väljer och använder oftast en fungerande metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ett tillfredsställande resultat.
Du väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och att lösa rutinuppgifter med ett gott resultat.
Du väljer och använder lämpliga och effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ett mycket gott resultat.
Resonemang
Hur väl eleven följer och för matematiska resonemang.
 • Ma
Du behöver hjälp med att föra och följa ett matematisk resonemang. Du behöver hjälp för att motivera och förklara val av metod.
Du för och följer matematiska resonemang, ställer och besvarar frågor som till viss del för resonemanget framåt. Du kan till viss del motivera och förklara val av metod.
Du för och följer matematiska resonemang och ställer och besvarar frågor som för resonemanget framåt. Du kan motivera och förklara val av metod.
Du för och följer matematiska resonemang och ställer och besvarar frågor som fördjupar eller breddar. Du kan göra välutvecklade motiveringar och förklaringar av val av metod.
Kommunikation
Visa/berätta/förklara hur man tänkt. Utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer såsom bilder, symboler, diagram, tabeller osv.
 • Ma
Du behöver hjälp för att redovisa. Du behöver hjälp för att använda matematiska uttrycksformer.
Din redovisning går att följa men vissa delar kan saknas. Du försöker använda matematiska uttrycksformer som förklarar uppgiftens innehåll..
Din redovisning är tydlig. Du använder matematiska uttrycksformer för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Din redovisning är tydlig och strukturerad samt visar på alla steg. Du använder korrekta matematiska uttrycksformer för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.

Ny rubrik

F
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: