👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 1-3

Skapad 2020-05-20 09:49 i Rönnowskolan Kristianstad
Lekar i alla dess former. Vi tränar grovmotorik och sammarbetsförmåga
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Detta är den övergripande planeringen för idrotten under läsåret 2020-2021. Under denna period kommer vi testa på lekar i alla dess former, samt redskapsbanor och bollspel. Vi tester på nya, men kommer även att göra redan kända lekar. Samarbetsförmåga och respekt mot andra, fair play kommer vi att lägga stor vikt vid.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

- röra dig allsidigt anpassat till aktiviteten

- samarbeta med andra.

- visa att du behärskar de olika motoriska momenten

Mål

- Vi tränar grov- och finmotoriska moment som tex hoppa, klättra, springa, balansera. kasta och fånga

- Vi samtalar om samarbetsförmåga och hur man visar respekt mot andra i olika lekar, samt vikten av att följa regler

Metod

Vi kommer vara i idrottshallen på lektionerna, samt på vår skolgård

Bedömning

Du kommer att kunna redovisa dina kunskaper genom att aktivt deltaga under lektionerna. Du kommer att bedömas på hur du visar respekt i de olika lekarna samt hur bra du samarbetar med dina klasskamrater.

Du kommer också att bedömas på hur du anpassar dina rörelser i de olika lekarna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 1-3 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du använder **till viss del** de motoriska grundformerna vid olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du behärskar **relativt väl** de motoriska grundformerna i olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du behärskar de motoriska grundformerna **väl** och använder dig av dem i olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du kan utföra enkla rörelser till musik.
Du anpassar rörelser **relativt väl** till olika typer av musik vad gäller takt och rytm i musiken.
Du anpassar dina rörelser **väl** till olika typer av musik vad gäller takt och rytm i musiken.
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
* genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika för hållanden och miljöer. Förebygga risker vid fysisk aktivitet.
Du orienterar **till viss del** i olika typer av kända miljöer med hjälp av olika kartor/ritningar.
Du orienterar **relativt väl** i kända närmiljöer med hjälp av karta.
Du orienterar med **god säkerhet** i kända närmiljöer med hjälp av karta.