Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1B

Skapad 2020-05-20 14:44 i Önnestads skola Kristianstad
Matte Eldorado 1A & 1B
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer att arbeta med matematik flera gånger i veckan. Vi kommer att utgå ifrån matteboken Eldorado. Detta gör vi på flera olika sätt: muntligt, skriftligt, laborativt, digitalt samt genom att spela olika mattespel. Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Innehåll

Syfte: Få fördjupad förståelse för talområdet 0-20

 

Lärandemål:

Du ska kunna:

 • räkna addition och subtraktion utan tiotalsövergångar 0-20.

 • lösa enkla problem och välja rätt räknesätt, talområdet 0-20.

 • ramsräkna tiotal upp till 100.

 • ramsräkna till 100.

 • använda dig av symbolerna +   -   =

 • förstå talområdet 0-20.

 • ental och tiotal

 • avläsa klockan, hel och halvtimme, kvart i och kvart över.

 • formerna cirkel, triangel, kvadrat och rektangel.

 • förstå lägesord och kunna använda dig av dem.

 • känna till ord för längd, vikt och volym.

 • förstå innebörden av hälften och dubbelt.

 • förstå innebörden av udda och jämna tal.

 • upprepa mönster.

 • förstå begreppen halv och hel.

Undervisning:

Efter muntliga genomgångar i helklass eller grupp, arbetar vi enskilt, i par eller mindre grupper där eleverna hjälper varandra. Vi arbetar med konkreta material, digitalt och med matematikboken Eldorado Grundbok 1B  samt Eldorado Fokus 1B.

 

Vi kommer att bedöma:

Dina kunskaper kommer vi att bedöma utifrån Skolverkets bedömningsstöd i matematik (separat del här på Unikum). Som grund för vår bedömning kommer även ditt praktiska arbete och deltagande i klassens arbete att vägas in.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: