Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 5 Religion

Skapad 2020-05-20 15:39 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi kommer arbeta i ungefär 9 veckor med Kristendomens historia och de asiatiska världsreligionerna - hinduism och buddism.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Kristendomens historia och de asiatiska religionerna - hinduism och buddism. 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta med läroboken, PULS Religions, s 92-101, 130-155
Ne.se
Korta filmer om ämnet. 
Quiz via quizlet och Kahoot. 

Vad ska du lära dig?

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i de asiatiska religionerna (buddism och hinduism) och hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i de olika religionerna.

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Kristendomens historia 
Missionär
Munkar
Nunnor
Bygden 
Protestera 
Laglös/Fredlös
Katolsk
Botgöring
Avlatsbrev 
Frälsning
Protestant
Religionsfrihet
Predika

Hinduism
Brahma
Vishnu
Shiva
Ganesha
Polyteism
Tempel 
Meditation
Offra
Kaster
Dharma
Återfödelse  
Karma

Buddism
Den upplyste
Nirvana
Siddhartha Gautama 
Buddha
Tripitaka
Lama
Den åttafaldiga vägen
De fyra ädla sanningarna

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Du kommer visa dina kunskaper i form av för- och eftertest, muntliga presentationer, grupparbeten och skriftlig prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
SO åk 5 Religion

Religionskunskap

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kristendomens historia
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur och samhällsliv förr och nu.
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & tankegångar
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: