Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöstjärnans arbete med Digitalitet

Skapad 2020-05-22 14:04 i Finnboda Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Digitalitet är ett fokusområde för Finnboda och Henriksdals förskolor. Vi vill ge alla barn möjlighet att utforska och ta del av olika digitala verktyg och våra studios. Barnen på Finnboda förskola är Producenter och inte konsumenter av digitalitet. Vi sammanväver det digitala med det analoga när vi lär om olika saker för att sträva mot målen i läroplanen.

Innehåll

Finnbodas arbete med digitalitet och digitalastudios ht 2020 

 

 

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

Vilka mål i läroplanen vill ni arbeta mot i ert arbete med digitalitet? 2-3st

 

Varför ska vi arbeta med digitalitet och utnyttja digitala studios?

Digitalitet är ett fokusområde för Finnboda och Henriksdals förskolor. Vi vill ge alla barn möjlighet att utforska och ta del av olika digitala verktyg och våra studios. Barnen på Finnboda förskola är Producenter och inte konsumenter av digitalitet. Vi sammanväver det digitala med det analoga när vi lär om olika saker för att sträva mot målen i läroplanen.

 

 

Hur ska undervisningen med digitalitet genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

 

 • ·       Hur ska ni se till så att ni använder studior och digitalitet med barnen?

 • Genom att aktivt lägga in digitalitet i vår aktivitetsplaneringen
 • ·
 •        Vad har barnen för intressen/behov och hur kan ni använda digitala studios för att lära mera om det?
 •  
 • Barnen är intresserade av olika fordon och genom exempelvis bluebot kan barnen programmera rörelser. Vi kan göra memory med ex. leksaksbilar. Vi kommer att använda digitalitet när vi arbetar med våra fokusområden. 
 •  
 • ·       Vad vill ni att barnen ska lära?
 •  
 • Att bli producenter och att använda sig av digitala verktyg.
 •  
 • ·       Hur ofta ska ni vara i studios eller använda digitala verktyg?

 • Studion ca 1-2 ggr per månad, digitala verktyg 2-4 dagar i veckan.
 •  
 • ·       Hur kan ni säkerställa att det blir av?
 •  
 • Genom att ha planerat för det samt se till att vi har kännedom om apparna och hur dom används.
 •  
 • ·       Vad gör vi om det inte blir av?

 • Planerar om det
 •  
 • ·       Vilka aktiviteter och verktyg vill ni använda med barnen?
 •  
 • Bluebots, digitala instrument, memory, snurran, digitala böcker, Google Maps, projektor med dans

(Greenscreen, digitala mikroskop, dansprogrammering, filmskapande, mönster, projicering, fotografering, källkritik, analog programmering, AR, etc.)

 • ·       Hur ska ni väva ihop det analoga med det digitala?
 •  
 • Genom att kombinera dom

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

 •  
  På samlingen, dagen efter. Dokumenteras i PicCollage och unikum.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
Alla barn på förskolan men…


 • Varierande, ibland hela barngruppen, ibland 3-4 barn.

 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
Alla pedagoger på förskolan men…

Alla är ansvariga för genom förandet, när aktiviteten är planerad eller när barnen efterfrågar. Om möjligheten finns gör vi aktiviteten men om den inte finns får man kanske ändra aktivitet eller ta de en annan dag. 
Alla i arbetslaget får vi med genom att planera och att alla håller i olika aktiviteter, Informera vikarien vilken aktivitet som äger rum under dagen.  Reflekterar tillsammans under gemensam put. 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 

1. Att alla barn på Finnboda får möta digitalitet i undervisningen

2. Att alla barn på sjöstjärnan utvecklar kunskap i användandet av digitala verktyg

3. Att alla barn på sjöstjärnan ser digitala verktyg som valbart alternativ till analoga aktiviteter.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: