👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonerande text (svenska och religion)

Skapad 2020-05-22 18:45 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Religionskunskap Svenska
Vilken är religionens roll i samhället idag? Finns det andra alternativ i samhället som kan fylla religionens roll?

Innehåll

Mål

- Målet är att du ska kunna skriva en resonerande/utredande text om religionens roll i samhället. 

 

Arbetssätt

På religionslektionerna diskuterar och läser ni artiklar om hur kyrkans roll har förändrats och vilka andra nyreligioner och alternativ som finns i samhället. Med avstamp i de artiklarna och de diskussionerna ska du skriva en resonerande text om det. 

Texten ska byggas upp av en inledning, huvuddel, avslutning. Dina främsta källor är de artiklar mm som ni läst och diskuterat.

Vi går igenom vad som kännetecknar en resonerande/utredande text på svensklektionerna. Du får en lektion till att skriva din tankekarta och ca. 2-3 lektioner till att skriva texten. 

https://app.studi.se/l/utredande-text

 

Bedömning

Du blir bedömd på din förmåga att skriva en resonerande text i svenska. I religion bedöms din förmåga att resonera kring de religiösa aspekterna. 

 

Matriser

Re Sv
Utredande/resonerande texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skrivteknik
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer Exempel: Dina tankar presenteras, du ger exempel och du kan beskriva fördelar och nackdelar Din text har en inledning, en avslutning och en mittdel, men dessa delar är inte helt tydliga.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Exempel: Dina tankar är relativt väl underbyggda med flera exempel. Du försöker problematisera genom att se saker från olika håll. Inledningen väcker intresse. Det finns en tydlig struktur i mittdelen och en tydlig avslutning.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Exempel: Dina tankar är väl underbyggda med exempel som fördjupar och problematiserar. Du resonerar både allmänt och generellt Inledningen är intresseväckande och genomtänkt. Textens struktur är genomtänkt med stycken som är sammanlänkade. Avslutet är väl fungerande.

Re Sv
Religion åk 7-9

Ämnesmatris religion åk 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällets påverkan av religion och religioners påverkan på samhället
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Livsåskådning och identitet
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Informationssökning
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.