👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 5

Skapad 2020-05-24 21:42 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 5 Geografi
Du kommer att få lära dig mer om Nordens länder. Vilka är Nordens länder? Hur ser det ut i de i olika nordiska länderna? Hur lika och olika är egentligen de nordiska länderna? Vi kommer också att arbeta med hur naturen skapas, miljön förändras, klimatet, hur människan påverkar miljön

Innehåll

1. Du kommer att få lära dig mer om Nordens länder. Vilka är Nordens länder? Hur ser det ut i de i olika nordiska länderna? Hur lika och olika är egentligen de nordiska länderna?

Du kommer att göra detta genom att i grupp skapa en presentation om ett av de nordiska länderna. Därefter kommer du att få lära dig mer om alla länderna i Norden.

2.Du kommer att få lära dig mer om olika  livsmiljöer och om hur vi skapar en hållbar miljö för framtiden

3. Eget land. Om vi hinner kommer du att få ta reda på fakta och skapa en presentation om ett valfritt land.

Arbetssätt: (vissa kanske inte hinns med).

- Läroboken (puls geografi)

- Ne.se (digitala läroboken) 

- Digitala kartor

- Google presentation

- Book creator 

- Quizlet 

- Kahoot

- Korsord och ordkluringar

Du bedöms i och med din presentation och ett skriftligt prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Geografi år 5 Norden

Presentation och prov

Underlag saknas.
Når ej målen
Godkända kunskaper
Du når en godkända kunskapsnivå för skolår 5.
Mer än godkända kunskaper.
Du når en godkänd kunskapsnivå för skolår 6.
Kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker
 • Ge  E 6
Du har inte påbörjat någon presentation om ett av Nordens länder.
Du har påbörjat men inte färdigställt en presentation om Norden. Du behöver ha med mera relevant fakta, ha fler bilder som passar till till texten och försöka skriva så gott du kan med egna ord.
Du har gjort klart din presentation om Norden. Du har med relevant fakta och passande bilder. Du visar att du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt
Du har gjort klart din presentation om Norden. Du har med relevant och intressant fakta och passande bilder. Du använder egna ord i ditt arbete. Du visar att du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett utvecklat sätt.
Namngeografi och jämförelse
Använda tabeller/kartor för att tolka/ värdera/jämföra länder med varandra.
 • Ge  E 6
Du har ej skrivit provet om Nordens länder.
Du når ej ett godkänt resultat på provet om Nordens länder.
Du når ett godkänt resultat på provet om Nordens länder där du visar: att du har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Du är ganska säker på: - Landers placering - Flaggor - Befolkningsstatistik Du klarar av att göra en enkel jämförelse från redan given tabell med fakta.
Du når ett mer än godkänt resultat på provet om Nordens länder där du visar: att du har utvecklade kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Du är säker på: - Landers placering - Flaggor - Befolkningsstatistik Du klarar av att göra en utförlig jämförelse från redan given tabell med fakta om olika länder.
Begrepp
 • Ge  E 6
Du har ej gjort en presentation eller skrivit provet om Nordens länder.
Du når ej ett godkänt resultat på provet om Nordens länder. Du har påbörjat men inte färdigställt en presentation om Norden.
Du når ett godkänt resultat på provet om Nordens länder där du visar: att du kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du når ett mer än godkänt resultat på provet om Nordens länder där du visar: att du kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Ge
Geografi livsmiljöer och hållbarhetsfrågor

Hållbar utveckling

Underlag saknas
Du har inte gjort dina uppgifter eller skrivit.
Når ej målen
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper.
Växthuseffekten och andra klimathot
Du har inte gjort dina uppgifter eller skrivit provet.
Du har inte nått ett godkänt resultat på provet eller gjort klart dina uppgifter.
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad växthuseffekten är och kan ge enkla exempel på olika hot mot klimatet.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vad växthuseffekten är och ge flera exempel på hot mot klimatet.
Konsekvenser
Du har inte gjort dina uppgifter eller skrivit provet.
Du har inte nått ett godkänt resultat på provet eller gjort klart dina uppgifter.
Du kan på ett enkelt sätt förklara vilka konsekvenser det kan bli av växthuseffekten och andra klimathot.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vilka konsekvenser det kan bli av växthuseffekten och andra klimathot.