Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE/NEDBRYTNING

Skapad 2020-05-25 09:46 i Vildandens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi kommer våren 2020 ha ett extra stort fokus på rörelseglädje och stillhetsövningar, som en del av förskolans hållbarhetsarbete och Grön Flagg. Temat syftar bland annat till att skapa balans mellan aktivitet och vila liksom att ge bra förutsättningar för god hälsa och välbefinnande. Nedbrytning: Temat är en del av förskolans arbete med Grön Flagg och hållbar utveckling. Temat syftar till att väcka nyfikenhet och öka kunskap kring djur och natur och skapa förståelse för att vi kan påverka natur och miljö genom våra val i vardagen.

Innehåll

Hälsa och välbefinnande: Vi kommer att arbeta med följande punkter:

·        Mindfulness före samling

·        Lugn musik och stillhet före lunch

·        Promenad på torsdagar

·        ”Fredagsfys” med: Tabata, Miniröris och Yoga

 Barnen kommer få erfara mindfulness på olika sätt. Genom att medvetet rikta uppmärksamheten arbetar vi med att stärka koncentrationsförmågan. Målet är att barnen ska få lättare att fokusera och på så sätt skapa goda förutsättningar för att lyssna, vara närvarande och delaktiga.

Med lugn musik och stillhet före lunch vill vi uppnå en lugnare måltidsmiljö och ge matro, för att barnen ska vara närvarande i hur maten smakar och i hur mycket var och en behöver äta.

Genom regelbundna promenader vill vi ge barnen erfarenhet av att röra sig till fots och känna att de kan förflytta sig med egen kraft. Vi vill även ge en positiv känsla av att kunna upptäcka världen utanför förskolan i rörelse.

”Fredagsfys” syftar till att uppmärksamma vikten av fysisk rörelse som ger puls och kanske utmanar lite. Primärt är att känna lust och glädje. Men vi vill också förmedla att rörelse är viktigt för att leva hälsosamt och bidrar till ett mer hållbart sätt att leva (mål).

 

"Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livs stil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande."

Förskolans uppdrag, Lpfö 2018

 

Nedbrytning : Vi kommer att arbeta med följande punkter:

·        Kompostering – Bokashi. Vad händer i tunnan?

·        Nedbrytare – Vad kan det vara? Varför är nedbrytare viktiga?

·        Experiment – Gräva ner olika saker i jorden. Vad bryts ned?

·        Odling – Vad behövs för att det ska växa?

·        Djur och natur – Småfilmer från UR. Utforskning av vår närmiljö.

·        Aktivt arbete med delaktighet och inflytande

 

Vårt mål är att barnen ska få kunskap kring hur nedbrytning fungerar och att det finns nedbrytare i naturen som hjälper till i processen. Genom att kompostera vill vi ge förståelse för att vårt matavfall kan bli jord och näring som vi kan använda för att odla nya växter och ny mat. Med förståelse för att det finns nedbrytare som hjälper till med nedbrytningen vill vi skapa ett varsamt förhållningsätt till djur och natur. Genom att erfara att det finns material som inte bryts ner vill vi även skapa och stärka förståelsen över att det är viktigt att sortera skräp. Ett övergripande mål kopplat till hållbar utveckling är att ge kunskap och förståelse för hur vi genom aktiva och medvetna val kan göra skillnad och skapa förutsättningar för långsiktig förändring. Med delaktighet och inflytande, praktiska exempel och ett aktivt arbete med att väcka nyfikenhet är målet att ge barnen möjlighet att förstå fakta och utveckla kunskap.

" En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik."

 

Förskolans uppdrag, Lpfö 2018

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: