👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering Musik/Musikhistoria åk 6 Lackarebäcksskolan 2020 - 2021

Skapad 2020-05-25 13:43 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
Musik/ensemblespel, åk 6
Grundskola 6 Musik
Ni har ganska nyligen läst om frihetstiden i historieämnet, men hur lät egentligen musiken under denna tid? Nu ska du få bekanta dig med "musik från förr"

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

* analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

 

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Under några veckor kommer vi att bekanta oss med hur musiken som skrevs på 1600-,1700-, och 1800-talet kunde låta. Vi kommer att göra en resa tillbaka i tiden och lyssna på musik som skrivits av några av musikens mest kända kompositörer, 

Så här kommer vi att arbeta

Lyssna på musik tillsammans. Titta på filmer. Prata om musik. Spela rytminstrument och boomwhackers till kända musikstycken från Barocken, Wienklassicismen och Romantiken. Quiz. 

 

Det här kommer vi att bedöma:

Din förmåga att:

- analysera och prata om musikens uttryck i historiska sammanhang

- höra skillnad på olika musik från olika tidsepoker

- prata om när och hur musik påverkar människan

 

 

I slutet av arbetsområdet tränar vi på faktakunskapen om ämnet i ett quiz. Du får chansen att förbereda dig genom att läsa på lite innan.

Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (godtagbar nivå år 3, E nivå år 6):

se nedan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Ämnesplanering Musik/Musiklyssning åk 6 Lackarebäcksskolan 2019-2020

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonera om musicerande
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Upplevelser och påverkan av musik
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska instrument *
Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper
Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.