Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande geografi

Skapad 2020-05-25 14:00 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 3 Geografi Idrott och hälsa SO (år 1-3)
Vi ska prata om skillnaden mellan karta och jordglob, hur och till vad använder man en karta, vad finns det för olika sorters kartor, hur gör man en karta. Du ska också få lära dig att använda kartboken för att leta upp olika platser på kartan. Vi ska också lära oss kartfärger, några karttecken, väderstrecken, världsdelarna och världshaven.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer också att få lära dig världsdelarna och världshavens geografiska placering.

Du kommer också att få lära dig viktiga geografiska ord och begrepp t.ex. väderstrecken.

Du kommer också att få lära dig om Sveriges geografi, landskap, största städer, vatten och berg.

Du ska få kunskap om att utveckla din förmåga att använda karta på lite olika sätt.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma att du efter avslutat arbetsområde kan:

 • använda en karta, samt kunna kartfärger, några karttecken och väderstrecken
 • våra världsdelar och världshav samt deras lägen
 • känna till Sveriges olika naturtyper. (ex jordbruksbygd, skogsbygd, fjällbygd)
 • kunna namn på Sveriges landskap, större orter, berg, hav och vatten

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 • få arbeta med väderstrecken och kartfärger i olika sammanhang
 • få lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner i både helklass och mindre grupper.
 • få arbeta enskilt och i grupp.
 • få titta på filmer, på bilder samt läsa faktatexter
 • få kunskap om viktiga ord och begrepp
 • orientera i skogen, både i grupp och enskilt (frivilligt)
 • Ipad

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: