Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

värdegrund äventyret maj/juni

Skapad 2020-05-25 14:20 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Mall - Planering planering (Pp) Hudiksvalls kommun

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Värdegrund/ Polis

Tidsperiod:maj/juni

Förskolans namn:

Grupp:Äventyret

Barnens ålder:2-5

År och datum:25/5

Planeringen Upprättad av: sara,LInda, ullis

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- värdegrund, kroppsspråk, hur visar vi med vår kropp vad vi menar? exempelvis vad signalerar vi om vi skrattar och säger Stop samtidigt? är det lätt för kompisen att förstå?
Vilka målområden i läroplanen berörs?
-se nedanVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- vi vill att barnen ska förstå att deras kroppsspråk har stor betydelse för att kunna tyda vad de verkligen menar.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi kommer titta på bilder, testa egna ansiktsuttryck, läsa böcker och samtala om detta tillsammans med barnen. Känslor!

- Vem och liten materialet, Alfons olika ansikten, Brorsan är rädd osv

Hur ser polisen ut i olika situationer?

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- unikum, dokumentationsvägg, 1;an 2:an 3,an

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-
Vi ser att barnen använder sig av olika ansiktsuttryck i Exempelvis sina bilder och kan uttrycka dem i ord.
Barnen har påbörjat egna känsloböcker

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-

Vi jobbar vidare och erbjuder fler olika material,

Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: