Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering Pärlor: Naturvetenskap

Skapad 2020-05-25 15:30 i Smulans förskola Unikum Piloter HT16
Förskola
Under mars, april och maj månad har vi haft fokus område Naturvetenskap. Läroplans målet för denna period har varit: Prioriterat läroplansmål inom området: Barnen ska ges förutsättningar att utveckla; förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Innehåll

Utvärdering Naturvetenskap (Mars, april och maj VT-20) 

Frågeställningar som formulerades i planeringen. Frågor som grund under området.
Vad är det barnen visar intresse för?
Vad har de frågor om?
På vilket sätt tar vi tillvara på dess frågor och intressen på bästa sätt?
 
Genomförande:
 
Vad gjorde vi?
 
Vi har utgått ifrån barnens intresse för myrstacken. På olika sätt har vi jobbat med och pratat om myror och stacken. Vi har även testat olika experiment inom kemiämnet, samt pratat om djurspår och avtryck.
 
Hur gjorde vi?
 
Myrstacken:
De dagar vi gått till skogen har vi vid varje tillfälle stannat vid myrstacken och observerat och undersökt (alltså minst en gång i veckan).
I början pratade vi och funderade mycket kring hur myrorna såg ut, va de gjorde, hur pratar de, vad äter de etc. Frågorna och nyfikenheten gick vidare i att vi tex. tog med frukt till myrorna och undersökte om de åt frukt, vi testade också med macka och strössel.
Vi har läst böcker om myror och berättat sagor om myror, hur de bygger sitt hus, hur de pratar med varandra och vi har också sjungit om den flitiga myran.
Myrorna hade också fixat en skattjakt åt oss med olika saker som myrorna tycker om att äta. Vi har målat och ritat myror, byggt myror med hjälp av naturmaterial, vi testade att bygga en myrstack i skogen och så fotade vi myrorna och myrstacken med ipaden.
Vi har observerat myrorna (och andra saker i naturen) med luppar, flertalet gånger.
Vi har letat efter kort på insekter i skogen där myrorna också fanns med.
Vi har byggt ett eget myrbo på smulan.
Experiment:
På några samlingar under perioden för temaområdet naturvetenskap testade vi att göra experiment. Vi gjorde en “vulkan”, testade att lägga brustabletter i vatten och läsk, samt en citron hiss. Barnen hade olika teorier och det blev långa intressanta samtal och noggrant utforskande.
Djurspår:
När det var snö en period i mars uppmärksammade både barn och pedagoger olika djurspår. Utifrån det pratade vi en del om olika djurspår, vems det kunde vara, människa eller djur? Vilket djur? Vi testade att måla djurspår och pratade en del om olika avtryck. Barnen fick göra olika spår i playdoh och doppa lego och plastdjur i målarfärg och trycka på ett papper.
 
Varför?
 
Skapa nyfikenhet och en positiv syn på naturvetenskap. Utifrån läroplanens mål kring uppdrag och mål gällande naturvetenskap. Bemöta barnens intresse. Ingår också i smulans årshjul.
 
När gjorde vi?
 
Mars, april och Maj.
 
Var gjorde vi det?
 
På smulan, både ute och inne. I skogen och på utflykter.
 
Barnens erfarenheter innan:
Barnen är alltid ute mycket och är vana att vara i skogen. Barnen har gått förbi myrstacken vid varje skogs tillfälle redan innan naturvetenskaps området. Ofta har barnen velat stanna och kolla om det är myror där. Barnen har haft olika teorier om myrorna och visat stort intresse.
Experiment är något som vi inte jobbat med tidigare. Djurspår däremot har barnen pratat om i skogen och visar stort intresse för dessa. De pratar om vilka djur som bor i skogen och om de hittar något spår vill de ivrigt ta reda på från vilket djur det är.
 
Vi har tittat på:
 
Vad är mest intressant för barnen?
Att ta reda på saker kring myrornas liv. Att genom skapande, sagor, praktiskt utforskande och observerande samt undersökningar få kunskap. Barnen tycks också intresserade av att fundera kring vad myrorna gör.
 
Vilka lärprocesser är barnen inne i?
Barnen har under denna period haft ett stor behov och vilja att på en mängd olika sätt få ha inflytande över de olika aktiviteterna (m.m.). Detta är ju tyvärr inte möjligt hela tiden, men när det väl är möjligt så märks det att barnen verkligen lär sig.
Barnen tycks också vara inne i en lärprocess där de på olika sätt försöker koppla ihop olika delar som de lärt sig och hur dessa hänger ihop på olika sätt.
 
Vad är det barnen försöker förstå?
Vi upplever att barnen försöker förstå mer om myrornas liv. Hur de bor och vad de äter. Varför? Hur vet vi att myrorna gillar frukt etc.?
 
Vårt förhållningssätt:
 
Hur utmanar vi barnen?
Vi tillåter barnen att ha teorier och låter dem berätta om sin egen uppfattning eller tanke. Vi utmanar barnen med frågor och med olika fakta som vi sedan funderar kring tillsammans om varför, exempelvis myror har antenner. Utmaningen sker också genom att vi på olika sätt och med olika metoder arbetar med området och på så sätt försöker uppmuntra och stötta barnen i att koppla ihop olika kunskaper de fått gällande exempelvis myror.
 
Hur inspirerar vi barnen?
Att vi som pedagoger också går in med entusiasm och glädje i olika aktiviteter/undersökningar/frågor. Vi styr barnens uppmärksamhet mot något i naturen och visar att vi är förundrade, vilket också kan leda till att barnen blir det, har frågor och sedan på olika sätt vill börja/fortsätta ett utforskande.
 
Var är vi nu? Utveckling:
Barnen pratar mycket om myror och andra djur, främst insekter. De är mycket observanta och släpper allt de har för händerna när de upptäcker exempelvis en myra. De vill sitta och studera dessa nära. De har också utvecklat en förståelse kring att vi måste ha omsorg om alla djur, även de små. Exempelvis vet de att myrstacken är myrornas hem, därför får man inte förstöra det etc. De visar också att de tagit till sig kunskap om exempelvis vad myrorna bygger sitt hus av, att myror är starka, vad de gillar att äta och att det finns en drottning.
 
Reflektion:
Syftet med att arbeta med det naturvetenskapliga området har i huvudsak varit att skapa nyfikenhet och en positiv syn på naturvetenskap, samt bemöta och ta tillvara på barnens intresse kring myrstacken. Barnen har genom detta tema visat ett stort intresse för alla sorters småkryp och vi pedagoger upplever än mer att barnens intresse och fascination för småkryp har ökat under tidens gång.
Under detta tema har vi hela tiden haft som fokus att försöka se vad barnen finner intressant och utifrån det forma undervisningstillfällen som intresserar och fångar upp barnen på ett sätt som leder till lärande. Skattjakten är ett exempel på detta. Vi har också försökt att arbeta mycket med att barnen ska få ha inflytande i den mån det går. Vi har exempelvis frågat vilken skog de vill gå till, vad ska vi testa att ge myrorna för mat? Ska vi rita myror, vilka pennor och färger vill ni använda etc?. Genom att helt rikta vårt fokus på detta och verkligen synliggöra barnens nyfikenhet och intressen har barnen också uttryckt glädje i att delta och lära (och tvärtom när vi inte lyckats med detta). Barnen visade ett stort intresse för vad myrorna tycker om att äta för mat, därav lades en stor del av projektet på detta.
 
Dokumentation:
 
Hur har vi dokumenterat?
Genom foton, text och unikum. Barnens egna dokumentationer såsom teckningar och pyssel.
 
Dokumentation från området:

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: