Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP för textilslöjd åk 5,Vessige

Skapad 2020-05-27 12:26 i Fajansskolan Falkenberg
Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.
Grundskola 5 Slöjd

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi arbetar efter enkla muntliga och skriftliga arbetsbeskrivningar och instruktioner och syr ett örngott.Vi tränar och testar på olika tekniker, arbetsmetoder och arbetsredskap och får kännedom om olika material. Vi ska göra en enkel planering och utvärdering och träna på att själv styra och driva arbetet framåt. Vi gör ett korsstygns broderi till en nyckelring och makramé knutar.

Mål

Målet är att alla ska, med handledning, kunna: - planera ett arbete från idé till färdigt arbete - mäta och klippa/skära i tyg - arbeta efter enkla arbetsbeskrivningar, muntliga och /eller skriftliga och färdigställa sitt arbete - kunna använda de vanligaste redskapen - ta ansvar för sitt arbete - göra en värdering av sitt arbete

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Att planera ett arbete
 • Att använda redskap
 • Att ta ansvar
 • Se olika konstruktioner, prova olika tekniker och material
 • Följa olika arbetsbeskrivningar

Undervisning och arbetsformer

 • Vi kommer att mäta, skära, riva, klippa och sy
 • Korta föreläsningar
 • Handledning
 • Mycket kommer att bli att se, göra och prova

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att: - planera, genomföra, utvärdera och ta ansvar för arbetet - hantera lämpliga verktyg - följa arbetsbeskrivningar och muntliga instruktioner

Vad ska bedömas?

Hur ska det bedömas?

Jag kommer att titta på hur ni arbetar på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris för planering i slöjd år 5

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Elevens kreativitet
Behöver mycket stöd med idéer till slöjdplaneringen.
Kommer med få egna idéer, kopierar ofta andras idéer i slöjdplaneringen.
Kommer oftast med egna idéer, utvecklar tidigare idéer i slöjdplaneringen.
Kommer alltid med egna idéer och förslag i slöjdplaneringen. Vidarutvecklar och sätter personlig prägel på arbetet.
Förmågan att ta eget ansvar och färdigställa sin planering
Gör planeringen tillsammans med handledaren
Färdigställer planeringen med mycket handledning.
Färdigställer med viss handledning planeringen.
Färdigställer alltid planeringen självständigt

Sl
Bedömningsmatris för genomförande i slöjd år 5

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Initiativförmåga,
Behöver mycket stöd i slöjdarbete
Tar ibland eget initiativ och ansvar. Visar visst engagemang i slöjdarbetet.
Tar eget initiativ och ansvar, visar engagemang i slöjdarbetet.
Tar alltid eget initiativ och ansvar, är engagerad och drivande i slöjdarbetet.
Läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner
Behöver mycket stöd med att läsa och förstå beskrivningar och instruktioner.
Klarar till viss del att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner på ett utmärkt sätt.
Kreativitet och problemlösning.
Behöver mycket stöd med att lösa problem och driva arbetet framåt.
Löser med viss hjälp enklare problem och driver delvis arbetet framåt.
Löser oftast problem och driver arbetet framåt.
Löser problem som uppstår och driver självständigt arbetet framåt.

Sl
Bedömningsmatris för utvärdering i slöjd år 5

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Förmågan att dokumentera sitt slöjdarbete.
Behöver mycket stöd med att dokumentera sitt slöjdarbete.
Dokumenterar till viss del sitt slöjdarbete.
Dokumenterar sitt slöjdarbete.
okumenterar sitt slöjdarbete på ett tydligt sätt.
Förmåga att ta eget ansvar och färdigställa sitt arbete
Behöver mycket stöd för att bli färdig med sitt arbete.
Tar lite ansvar och blir färdig med hjälp av handledaren.
Tar ansvar och blir färdig med sitt arbete.
Tar stort ansvar och färdigställer sitt arbete
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: