Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delfinen Uppföljningsperiod 3, Projektsammanfattning

Skapad 2020-05-28 08:36 i 133101 Förskolan Sälen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den fjärde och sista perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en utvärdering av projektet som görs i slutet av vårterminen. I sammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

                                                                                            

Projektsammanfattning

Projektarbetet på Södermalm läsåret 2019-2020 gick under rubriken "Hållbar utveckling". Vi valde att ta fasta på den sociala aspekten av begreppet och startade upp ett projekt med fokus på känslor. Vi började utforska känslorna glad, ledsen och arg med hjälp av musik, dans, samtal, böcker, filmer, kroppsspråk, sångsamlingar, färg och form. Senare introducerade vi även känslan rädd men det blev inte någon fördjupning runt den, det har vi kvar. Barnen gjorde tillsammans en "kompissol" där de fick svara på frågor: när blir du rädd/ledsen/arg/glad? Hur kan du göra så att det känns bra för dig eller kompisen då man känner den känslan? Som stöd i undervisningen har vi bland annat använt oss av "Friendy", som inkluderar känslodockor och musik.

Utifrån barnens intressen valde vi sedan att ta in katter i projektet. Många var väldigt fascinerade av katter och lekte rollek med kattema så vi började utforska hur katter uttrycker känslor. Med hjälp av faktaböcker lärde sig barnen att katter stirrar när de inte vill att du ska komma nära, det är katternas sätt att säga "stopp!". Barnen lärde sig också mycket annat om katter; varför har de morrhår? Hur många morrhår har de? Hur många tassar? Vi pratade om vilda och tama katter, tigrar och lejon är också kattdjur! På vakenvilan hade barnen upprepade gånger en massagesaga om katter. När vi tittade på "Kattresan" blev barnen väldigt nyfikna på rim och vi fortsatte med rimspel och ramsor.

Under hösten hade de äldsta barnen på Delfinen tillsammans med barnen på Valen haft en programmeringskurs. Efter jul skedde en uppföljning på den och i det arbetet hamnade mycket fokus på robotar. Vi valde att fortsätta på det spåret även i känsloprojektet med hela barngruppen. Tillsammans har barnen på Delfinen byggt tre robotar av återvinningsmaterial. De hade samma material att utgå ifrån men de tre blev väldigt olika konstruktioner. Vår intention var att känslorna skulle fortsätta att vara med i förgrunden men fokus hamnade mer på robotarnas funktioner. Där fanns desto mer intresse och fantasi som mynnade ut i ett filmprojekt. De äldre barnen gjorde stop/motionfilmer och de yngre fick skapa greenscreenfilmer. Arbetet med katter, robotar och de filmer som skapades finns att ta del av i lärloggar.

Hur reflekterade vi med barnen?

I varje arbetsmoment bollar vi med barnen om hur de tänker kring de olika känslorna och arbetet som de gör. Projektet speglas också i den pedagogiska miljön och uppmuntrar till spontan reflektion. Vi har sett en utveckling hos barnen gällande att sätta ord på sina och kompisarnas känslor och även att hjälpa och stödja varandra om någon till exempel ramlat. Vi ser också i leksituationer att barnens samspel utvecklats, de har blivit bättre på turtagning och att lyssna och kompromissa i sin lek. De enskilda barnens utveckling syns framförallt i de samtal som förs i samband med t ex målning och portfolioarbete men även vid sångsamlingarna då de själva kommer med förslag på vad rollfigurerna ska säga och varför de känner som de gör. Där ser vi hur de utgår från sina egna erfarenheter och använder det i karaktär.

Eftersom våra sångsamlingar är knutna till vad vi arbetar med för tillfället faller det sig naturligt att den pedagogiska miljön förändras med projektet. Barnen bidrar med rekvisita. Vårdnadshavare bjuds in till sångsamlingarna och uppmuntras att ta del av projektet både här på förskolan och digitalt på skolplattformen. Nu när inga vårdnadshavare får komma in på förskolan har vi arbetat hårt för att utveckla den digitala kommunikationen.

Hur blev det och vad är vår viktigaste lärdom inför framtida projekt?

Vi ser hur den ursprungliga planen om att arbeta med känslor har hamnat lite i skymundan nu på slutet, där hade vi kunnat hålla tråden något bättre. Som helhet är vi stolta och nöjda med det arbete som vi tillsammans med barnen har gjort under läsåret. Att ge dem utmaningen och utrymmet att fundera kring känslor och sätta ord på dem har varit lärorikt och roligt och något som vi fortsätter med. Vi är också mycket nöjda med hur vi utvecklat vårt digitala arbete, hur alla barn fått upptäcka ett nytt sätt att skapa och vara producenter och inte bara konsumenter av digitala medier. 

Då vi under året delvis arbetat på ett nytt sätt och med en större barngrupp än vi gjort tidigare har vi dragit många lärdomar om hur vi bäst disponerar den tid, de pedagogiska resurser och rum vi har. Vi tar också med oss att sätta igång projektet direkt när höstterminen startar. Att arbeta med känslor som grund för gruppsammanhållningen är något som vi också kommer att arbeta med i fortsättningen, då vi ofta får äldre barn till gruppen som gått på andra förskolor vilket ger andra utmaningar än att ta emot yngre barn.

Tankar inför hösten

Alla barn kommer att få med sig en "sommarlåda" hem inför sommaren där de kan lägga ett minne från naturen att ta tillbaka till förskolan i augusti. Det blir utgångspunkten för nästkommande läsårs projekt "Barns möte med naturen". Vi tänker fokusera på att utforska den natur som finns nära förskolan, alla växter, stenar och djur i vår närmiljö. Till vår hjälp har vi bland annat ett digitalt mikroskop som vi längtar efter att få visa barnen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: