Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo processplanering Kotten

Skapad 2020-05-29 09:54 i Dibber Skogsdungen Förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Ute-Ugo med de yngsta barnen.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap samt kunskaper om växter och djur. Vi kommer erbjuda barnen att sätta potatis, så frön, odla ärtskott, besöka annat naturområde och att vara delaktiga i skötseln av våra hönor. Barnen kommer att erbjudas att återvinna papper, kartong, plast, metall och att följa med för att slänga kompostpåsen i kompostkärlet.

 • Varför? Vi vill väcka nyfikenhet för växter och djur och dess behov. Vi vill öka barnens kunskap om hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.

 • Hur ska undervisningen genomföras? I den planerade undervisningen samt i våra dagliga rutiner.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Genom återkoppling i form av dokumentationer med lärplatta och genom samtal återkoppla i stor eller liten grupp.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? För alla barn i gruppen.

 

 • Av vem? Arbetslaget.

 • Vad är målet med undervisningen? Se läroplansmål nedan.

   

  _____________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: