Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enhetens slutanalys

Skapad 2020-05-29 10:26 i Hasslerörs förskola Mariestad
Förskola
Slutanalys av målet!

Innehåll

Slutanalys 2019/2020:

Slutanalys 2019/2020:

Mål: Uppmuntra, stimulera och utmana barnen i leken så att de får möjlighet att fortsätta utveckla förmågan att förmedla upplevelser och erfarenheter genom leken.

Resultat: Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Delvis, vi känner att våra tjejer på Tallen har blivit duktiga på rollekar och att de har utvecklat sin förmåga att förmedla tankar och erfarenheter i leken. Vi ser att killarnas har svårare för att vidareutveckla leken.

Ja (Kotten)

Ja (Ekorren)

Analys: Hur uppnåddes målen? Varför blev det som det blev? Vilka val har vi gjort och varför?

Genom "fri"lek, som pedagoger har vi motiverat barnen till att utveckla leken genom att diskutera med barnen om vad det är de leker och varför och hur man kan utveckla leken ännu mer. Vi har tillsammans  med barnen bestämt hur många man får vara på samma ställe, detta för att ge barnen större utrymme i leken.

Vi har delat in barnen i mindre grupper så att de ska bli trygga med varandra.

Vi pedagoger har varit förebilder och delaktiga i leken.

Vi har fått tid till att planera grupperna och lek mot målen.

Unikum och veckoreflektioner har hjälpt oss att komma vidare.

På grund av omständigheterna med Coronaviruset och få antal pedagoger, har vi valt att ha vår verksamhet utomhus under en längre tillsammans med de andra avdelningarna.

Vi har följt barnens intressen och ändrat miljöerna för att utmana dem i sin motoriska utveckling. Tydliga och tillgängliga miljöer har bidragit till glädje, samspel och delaktighet.

Vi har uppmuntrat till rörelse genom dans, rörelserummet, bollek i hallen, mycket utelek där det finns plats för rörelse. Vi har hållit oss till vår planering.

På Kotten har vi arbetat med rörelselek då vi ser ett stort rörelsebehov hos barnen. Vi har sett att musik på alla sätt stärker glädjen i rörelseleken.

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Vi ser att barnen leker samma lek flera gånger, men att leken utvecklas för varje gång, ibland med vår hjälp och ibland med deras egen fantasi.

Barnen kan leka och samspela med varandra i större grupper inne nu.

Det blir mer spontan rörelse utomhus då barnen får större utrymme utomhus.

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Barnen har ökat sin självkänsla, och de vågar uttrycka sina tankar och åsikter i leken.

Grupperna har varit en framgångsfaktor.

Vi har fått med flertal av läroplansmålen.

Bra att dela barnen i mindre grupper inomhus. musik bidrar till glädje och främjar rörelse. Vi fortsätter gärna med rörelse till hösten för att kunna utveckla projektet vidare. Det är roligt och viktigt både för oss och barnen.

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Fortsätta att dela in barnen i grupper, avbryta leken så lite som möjligt.

Hitta ett projekt som fångar de flesta barnen och sedan kan de smitta varandra.

Grupperna mer genomtänkta

Få killarna att utveckla sitt intresse för rollek och våga använda sin fantasi

 

Slutanalys 2019/2020

Mål: Stärka barnens självförtroende, att varje barn ska våga prata inför gruppen.

Resultat: Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Ja.

Analys: Hur uppnåddes målen?

Barnen har blivit duktigare på att uttrycka sig och säga positiva saker om varandra. Genom "veckans kompis" så såg vi ett större självförtroende hos barnen redan från början när vi började med "min favoritbok"

Varför blev det som det blev? Vilka val har vi gjort och varför? Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Genom att varje barn fick vara i centrum och utrymme att synas och höras. Ge uttryck för sina åsikter och tankar. Barnen lyssnar bättre på varandra.

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Fortsätta jobba på att lyssna på varandra.

Utvecklingsområden: Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån? Vad gör vi idag som vi kan utveckla?

Vi vill öka självförtroendet hos de barnen som inte vill vara i centrum och inte vill tala inför gruppen. Genom gruppstärkande lekar och dela in barnen i mindre grupper och på så vis få dem att våga prata i en grupp med inte så många barn.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: