Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

O, U & L Språk och kommunikation 20/21

Skapad 2020-05-29 14:26 i Pärlans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
O, U & L Språk och kommunikation 20/21

Innehåll

Språk och kommunikation 20/21

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Vi ger barnen möjlighet att utveckla sitt språk och sin förmåga att kommunicera, argumentera, lyssna och reflektera med andra barn och vuxna i olika sammanhang. De ges även möjlighet att utveckla sitt ordförråd, sin förmåga att uttrycka sina tankar, ställa frågor samt utveckla intresse för bild och skrift. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får möjligheter och förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna på sagor, högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Vi erbjuder barn med annat modersmål att stärka sig såväl i sitt modersmål samt i det svenska språket. Vi ökar alla barns medvetenhet om att det finns många olika språk.

Varför ska vi arbeta med detta?

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger samman och därför ska vi lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling. Detta genom att uppmuntra och ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt bland annat genom ord, tecken och bild.

Hur arbetar vi?

Vi är med och benämner, samt bekräftar för att stödja barnens språkutveckling. Vi sjunger och spelar, använder oss av rim och ramsor. Vi läser och berättar sagor på olika sätt, t.ex. genom teater, sagokort, flanosagor, berättelser ur fantasin, böcker med mera.

För att stödja barnens språkutveckling använder vi oss, till viss del, av TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Genom att använda TAKK, språklekar och bilder så förstärker vi språkinlärningen samtidigt som det konkretiserar och förtydligar. Vi har ”månadens tecken” där vi lär oss några tecken varje månad.

Vi uppmuntrar och vidareutvecklar när vi upptäcker att intresse för lekskrivning finns.

Vi leker med ljud och konkret material för att barnen ska bekanta sig med både siffror och bokstäver. Barnen får träna på att känna igen sin bokstav, samt sitt namn. Vi utmanar barnen i deras skrivande och utvecklar deras skriftspråk, samt stavning, när de visar kunskap och intresse.

Vi arbetar aktivt med barnen i mindre grupper, i den mån det går, för att på så sätt kunna ge det enskilda barnet ett större fokus samt ge barnet en större chans att komma till tals.

Vi erbjuder barn med annat modersmål att stärkas i sitt språk genom att bland annat arbeta med olika språkappar, språksagor m.m. Vi "samlar språk" för att synliggöra att olika modersmål har olika typer av bokstäver.

Vi pedagoger försöker hitta tillfällen där vi kan uppdatera våra kunskaper inom barns språkutveckling. Exempelvis olika föreläsningar från språkpedagogerna, spsm och UR-skola.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: