Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärteprogrammet HT20/VT20 - Spejarna

Skapad 2020-05-31 12:17 i Dibber Bråta Dibber Sverige AB
Hjärteprogrammet på Dibber Bråta Förskola
Förskola
Vi får världens viktigaste värden att växa! Hjärtrud hjälper oss att växa som människor, hen vägleder och stöttar oss i det vardagliga vi möter i förskolan och finns alltid nära tillhands när vi behöver hen.

Innehåll

Vad ska läras ut och varför?

Alla barn på Dibber Bråta Förskola ska känna att de är värdefulla och bra precis som de är. Hjärtrud hjälper barnen att stärka sin självkänsla och omtanke för andra, samt förstå rätten till sin egen integritet.

Varje barn ska känna sig värdefullt och tryggt i sig själv och ha förståelse kring rätten av sin egen integritet. Varje barn ska ges förutsättningar för att utveckla strategier för att kunna sätta sig in i andras situation samt att känna empati. Alla barn ska få en förståelse för JAG:et, DU:et och VI:et som vi arbetar med här på Dibber Bråta Förskola. 

Barnen på Spejarna kommer att få arbeta med hur vi är bra kompisar mot varandra och hur vi integrerar mot varandra samt sig själv. 

Hur ska undervisningen genomföras? 

Genom lärvännen Hjärtrud får barnen verktyg till att stärka sin självkänsla och förstå andras perspektiv och känslor. 

Hjärtrud är intresserad av barnen och vill veta vad de tycker om, blir glada av, vad de gjort osv. Hjärtrud berättar vad det betyder att vara värdefull och att alla är värdefulla. Hjärtrud finns även med hela dagen om barnen behöver hen eller om situationen gynnas av att Hjärtrud är närvarande.

I och med att vi arbetar med Hjärtrud så kommer vi att:

Läsa kompisböckerna:

Januari: Sprid glädje

Februari: Lyssna och kom överrens

Mars: Vänta på din tur

April: Samarbete

Maj: Säg stopp 

Juni: Säg förlåt

September: Visa dina känslor 

Oktober: Prata om det 

November: Dela med dig

December: Lugna ner dig

 

Vi kommer också att arbeta med att: 

* Prata om Hjärtrud 

* Sjunga kompissånger med Hjärtrud

* Aktivitetskort 

* Hur vi är bra kompisar mot varandra 

* I samlingar kommer Hjärtrud ha den centrala punkten 

 

Fokusområde:  

* Uppmuntra barnen via socialt samspel 

* Fokusera på att få barnen trygga och få en trygg barngrupp 

* JAG:et, DU:et & VI:et 

* Uppmuntra barnen gällande integritet och självständighet 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen genomföras?

Arbetet med Hjärtrud dokumenteras med hjälp av socialt samspel mellan barn och barn, samt mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet.

 

Av vem? 

Sofia är ytterst ansvarig.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: