Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering4a_Projektutvärdering_Farsta_förskolor

Skapad 2020-06-01 09:16 i 185371 Förskolan Sagoskogen Stockholm Farsta
Vårens projektarbete "Ekorren" & Majas alfabetssånger
Förskola
Från Ekorre till Majas alfabetssånger

Innehåll

  

 

Projektutvärdering: Vt 2020

Vi började vårterminen med att titta närmare på ekorren. Anledningen var att vi hade haft flera ekorrar som sprungit omkring på gården och som väckte barnens intresse. Vi studerade en ekorre som satt länge i en tall och skalade kottar och började då sjunga " Ekorrn satt i tallen skulle skala kottar..." Barnen reagerade direkt på att vi sjöng tall istället för gran och nyfikenheten ökade. Vi började tala om olika träd och att i det här fallet satt ekorren och åt från en tall. Några veckor senare kom ekorrarna tillbaka och barnen sprang och hämtade pedagogen och sa att nu har de kommit igen... Utifrån dessa händelser som hände före jul tänkte vi att det skulle vara intressant att se på ekorren lite närmare under våren. Vi har tittat på hur ekorren ser ut i böcker och dator hur den bor och vad den äter, barnen har ritat ekorrar, byggt ekorrbon och sjungit om ekorren under januari månad i projektarbetet. Ekorrarna höll sig borta under tiden som vi arbetade med projektet och vi såg dem inte heller då vi var till skogen och intresset falnade och vi började istället jobba med Majas alfabetssånger.

Vi har gått igenom sång för sång och sångtextens innehåll i Majas alfabetssånger. Vi har bearbetat sångtexterna på olika sätt beroende på innehåll och intresse utifrån barnen. När intresset falnat har vi gått vidare till nästa sång. Syftet var inte att vi måste gå igenom alla sångerna utan vi utgick från barnens intresse och den sista sången vi gick igenom var gräslök och bokstaven G. I början var barnen mycket intresserade av bokstäver men under tiden vi bearbetade texterna  blev de alltmer intresserade av textinnehållet och musiken. Vi har tittat på växter på väg till och från skogen och ju längre in på våren vi kommit har intresset för naturen och sångerna vaknat. En del av barnen har berättat att de lyssnat hemma på låtarna via telefon. Vi har tillsammans med barnen tittat i boken, i dator, i naturen ifall vi känner igen växterna som förekommer i boken. Vi har också undersökt och smakat på ätbara växter som förekommit i sångerna såsom champinjon, gräslök. En sång innehöll blåa färger så arbetade vi de olika grundfärgerna och barnen upptäckte att de kunde få nya färger då de blandade färgerna på olika sätt.  Vi har dansat, sjungit, spelat, målat. limmat, klistrat.. Då vi varit på väg till skogen har barnen kommenterat växter att de är från Majas alfabet. Vi har satt upp barnens alster på väggarna så att de kunnat se både vad kompisar och vad de själva har gjort. Innan vi gått vidare med nästa sång har vi pratat med barnen om sången vi arbetade med tidigare och vad vi gjort i den sången. Ju mer tiden har gått har vi hört vad barnen snappat upp kunskapsmässigt både vad gäller växter i texterna och sångerna. Vi har hört barnen sjunga vissa sånger. Den pedagogiska miljön har till stor del varit skogen och naturen. På förskolan har vi delat in oss i mindre grupper på förmiddagarna men då pandemin slog till passade vi på att ha projektet under den tiden vi ändå är inne för att i möjligaste mån vara ute så mycket som möjligt. Vi har halva gruppen som sover och då har vi haft de som är vakna som haft projekt först och då de gått ut har de barn som sovit haft projekt. Eftersom projektarbetet skrivs in i skolplattformen har vårdnadshavare möjlighet att gå in där och följa projektet vecka för vecka. Projektväggen har utökats allteftersom  barnens alster kommit upp på väggarna. Under pandemin har inte föräldrar kunnat följa det vi satt upp men barnen har gjort det och fått bekräftelse på vad de gjort samt arbetet vi hållit på med. Vi har också skrivit i veckobreven varje vecka om projektet så att de föräldrar som inte går in på skolplattformens lärlogg kan få del i vad vi gjort i projektet.

Det har varit lite stressigt att ha projektet mitt på dagen då det är den tid då pedagoger har sina raster samtidigt. Vi föredrar att ha små grupper på förmiddagar som vi hade under hösten och tidigare under våren. Det har funnits mycket att hämta i texterna men några har varit lite svåra för en del barn så att de tappat intresse. Vi har bearbetat alla texter praktiskt( förutom att sjunga och spela dem) med olika typer av material och det har uppskattats av barnen. Vi tycker alla att det är bättre att arbeta i mindre grupper under förmiddagar och inför hösten kommer vi att ha fasta grupper och då kommer vi att kunna följa lärprocessen på ett annat sätt. Det finns både för och nackdelar med fasta grupper men det är så vi kommer att arbeta i höst med nästa projekt. I arbetet har vi använt oss av både "mognadsteori" enligt Piaget,( Roussau, Fröbel) & samspelsteori enligt Vygotskij, Malaguzzi, Dewey.

 
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: