Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 23

Skapad 2020-06-01 09:50 i Sörgården förskola Falköping
Förskola
Vi fortsätter att vara ute hela förmiddagen och efter mellanmålet! Denna annorlunda tid ger oss nya möjligheter och rutiner! Utforska, upptäcka, uppleva -gården är fantastisk till detta och samspel, nya relationer och trygghet utvecklas mellan små och stora människor. Projektet-att göra sin röst hörd följer med hela dagen !

Innehåll

Måndag till fredag:

Vi är ute tillsammans hela Sörgården! Alla pedagoger finns för alla barnen. Vi hjälps åt mellan avdelningarna! 

*Sahra jobbar Må och Tis.
*Vår praktikant  gör sin sista praktikvecka och slutar på fredag.
*Pedagoger är sjuka och kommer senare i veckan.
*en pedagog har semester.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: