Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BlåbärspengarnaProjektplanering4a_Projektutvärdering_blåbärspengarnaFarsta_förskolor

Skapad 2020-06-01 13:01 i 181331 Förskolan Bullerbyn Stockholm Farsta
Förskola
Under läsåret 19/20 har vi arbetat med ett projekt utifrån konstprojektet som vi var med i. Projektet har handlat om hållbar utveckling, älvor och kompis relationer. Mystiska brev, hemliga ställen och spännande uppdrag har varit en del i vårt arbete.

Innehåll

Syfte med utvärderingen

Projektutvärderingen görs för att se hur vi har organiserat vår utbildning utifrån de målområden vi valde i "projektplanering2, projektbeskrivning". Kan vi se ett förändrat kunnande och en ökad förståelse inom vårt valda målområde hos barnen, både gruppen och det enskilda? Denna utvärdering utgör sen underlaget till er självvärdering (WKI) samt hur ni går vidare till nästa läsår. 

Projektutvärdering

 • Hur uppfyllde vi projektets syften och varför?
  Vi 
  har regelbundet besökt vårt hemliga ställe i skogen och har utforskat stället under olika årstider. Älvan är ständigt närvarande när vi är i skogen hon kommer inte alltid med uppdrag men barnen pratar ofta om henne. 

 

 • Hur har barnen haft inflytande i projektet? 
  Barnen har styrt projekt arbetet genom att vi utgått från deras idéer. Barnen började hitta hemliga bokstäver i skogen vilket gjorde att intresset för skrivandet kom igång. Barnens brev till älvan blev grunden till uppdrag och lärande utifrån deras tankar och funderingar.

 

 • Hur reflekterade vi med barnen?
  När vi haft samling med barnen och pratat om vad vi gjort i skogen. Visat bilder som vi samtalat om. Vi har även fotograferat alla hemliga bokstäver som vi tittat på. Det sista nu är att vi ska få ihop älvans namn med hjälp av bokstäverna.

 

 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen? Hur vet vi det?
  Vi har sett ett stort intresse för bokstäver och skrivande. Barnen vill gärna skriva och sitter även när vi inte har gruppaktiviteter och skriver. Vi har också sett att när vi gått med skattkartan att de lärt sig om sitt närområde. Även lärande om växter, djur och sitt egna ansvar i naturen. Vi har även sett att barnens engagemang t.ex. genom skrivande har lätt till ökat självförtroende och självkänsla.

 

 • Hur har den pedagogiska miljön fungerat? 
  Under projektets gång har vi mestadels varit på vårt hemliga ställe i skogen. Skogen är en lärorik miljö med många möjligheter som inbjudit till utforskande, lek och kreativitet. Vilket är vad vårt projekt handlat om. Så den pedagogiska miljön har fungerat bra.

 

 • Hur har vårdnadshavarna involverats?
  Vårdnadshavarna
   har involverats genom dagliga samtal samt inlägg på skolplattformen. Barnen har även fått uppdrag med sig hem.

 

 • Vad blev bra/mindre bra? Varför?
  Avslutet blev inte riktigt som vi tänkt då planen var att vi skulle åka rumt och leta skatter i hela Farsta. Men på grund av att vi inte kan åka tunnelbana så har vi fått nöja oss med de närliggande skatterna och det blev ett bra avslut.

 

 • Vad är vi mest stolta över i projektet?
  Att vi har haft så roligt och lärt oss så mycket både barn och pedagoger. Att projektet blev så bra och att det känts levande under hela året samt att alla barn har varit delaktiga 

 

 • Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt?
  Att ha roligt att lyssna på barnen och utgå från deras tankar och idéer. Att inte ha för mycket planerat med styrda aktiviteter och att han i tanken att inte allt blir som man tänkt sig.

 

 • Vilka erfarenheter har vi gjort under året som kanske kan bli till beprövade erfarenheter?
 
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: