Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundplanering Solrosen, MAJ 2020

Skapad 2020-06-01 14:29 i 093331 Förskolan Solrosen Stockholm Norrmalm
Förskola
Här organiserar ni uppstarten av höstterminens projektarbete med kopplingar till läroplanen, verksamhetsplanen och enhetens utvecklingsområden. (Denna görs i maj -augusti)

Innehåll

Tänk kring dessa frågor inför uppstarten:
- Hur organiserar vi för ett välkomnande under den första tiden efter sommaren?
Vecka 26 lägger vi ut information till vårdnadshavare på Skolplattformen kring uppstarten i augusti. 
 Tankekarta- starta med att göra en tankekarta kring det gemensamma ämnet. (Finns mall i stödmaterialsmappen.)
Det är viktigt att ge plats till reflektioner med barnen och tillsammans ska varje grupp skapa en tankekarta. Vi är nära barnen, vi ställer kvalitativa/ öppna frågor. Vi använder oss av observationsprotokoll (vad barnen säger, vad barnen gör, hur går vi vidare).
- Hur förbereder vi lärmiljön för att väcka barnens nyfikenhet kring vårt gemensamma ämne?
Pedagogerna från varje avdelning ansvarar för att förbereda olika lärmiljöer under cirka en vecka per grupp. På förmiddagarna ges barnen möjlighet att utforska i de olika lärmiljöerna medan på eftermiddagarna lägger vi fokus på rörelse och lekar knutna till det gemensamma ämnet.  Lärmiljöerna ska locka barnens intresse och nyfikenhet med syfte att skapa samtal med barnen och för att underlätta de pedagogiska observationerna. Inomhus anordnar pedagogerna lärmiljöerna för respektive avdelning och utifrån det gemensamma temat. Köket kan bli en tillgång och inspirationskälla, genom till exempel  att Carita smaksätter vatten hon serverar till maten mm.  Litteratur (fakta och sagor), sång, rörelse och drama, bilder, digitala lärmiljöer, digitala verktyg med också skapande material. Lärmiljöerna, är flexibla, utformas och utvecklas efter barnens intresse och förslag. 
 
 
- Vilket material behöver vi komplettera med? (förbered önskelista)
Rör, trattar, vattenbord, genomskinliga plasthinkar och lador, spadar, vattendunk med kran, mått (deciliter mm), båtar, pipetter och sprutor, sugrör, karamellfärg, böcker, sång.
- Vilka mötesplatser behöver vi skapa så att barnen kan utforska och mötas kring det gemensamma ämnet? 
Både inomhus och utomhus ska varje enskild avdelning förbereda lärmiljöer och mötesplatser för reflektion. Närmiljön kan skapa intressanta möte med Staden som lärande arena
- Vilken form av undervisning ska barnen erbjudas den första perioden vid terminsstart, gör en planering för er grupp.  (görs augusti)
Pedagogerna ska vara närvarande och ska fokusera på att observera barnens intresse, samla deras idéer, ställa kvalitativa frågor, uppmuntra barnens delaktighet. Den pedagogiska dokumentationen som görs utifrån observationerna ska användas som underlag för reflektion i arbetsgruppen. Allt summeras i en tankekarta. Barnen är alltid delaktiga i processen och har inflytande över deras lärandeprocess och över hur projektarbetet ska utvecklas.
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: