Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digalitisering i förskolan!

Skapad 2020-06-02 08:49 i Kareby förskola Kungälv
Förskola
En nyhet i förskolans nya läroplan är att vi ska undervisa barnen så att de får använda digitalt verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande

Innehåll

Bakgrund/Varför

I samband med att vi fått vår nya läroplan som säger att utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens vill vi ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möte i vardagen.

På fritiden använder många barn digital teknik främst för att ta del av det andra producerat som film och spel.

Ibland tror vi att barnen lär sig saker per automatik när de sitter med plattorna men det sker inte. Lärandet måste alltid iscensättas av pedagogerna, och sedan får barnen utforska inom ramen.

Med digitalisering i förskolan handlar inte om att barnen ska sitta mer framför skärmar, utan istället kan vi på förskolan medvetet göra skillnad genom att använda oss av ett varierat utbud av aktiviteter. Vi kan ge undervisningen fler dimensioner som utmanar och lockar till lek, skapande, berättande och utforskande.

Vi behöver också arbeta med att skapa förståelse och lära barnen att förhålla sig till digitaliseringen. Redan i förskolan bör barnen lära sig att förstå att bilder kan vara manipulerade.

Metod

Vi kommer att användas oss av olika digitala verktyg i vår verksamhet tex. våra robotar, green screen, digitalt mikroskop, Qr koder och olika mappar på Ipaden.

Dokumentation

Vi kommer att lägga ut dokumentation i barnens lär loggar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: