Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Formula Åk 4 Kapitel 5 Form och storlek

Skapad 2020-06-02 09:32 i Fajansskolan Falkenberg
Vi arbetar med Kapitel 5, Form och storlek, i Prima Formula 4
Grundskola 4 Matematik
Vad heter olika former och figurer på mattespråk? Hur räknar man ut storleken på olika figurer?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • använda begrepp för att beskriva olika månghörningar
 • se samband mellan omkrets och area
 • använda lämpliga metoder för att beräkna omkrets och area

 

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

 • begrepp som hör till geometri
 • beskriva form och storlek på månghörningar
 • uppskatta och jämföra vinklars storlek
 • beskriva symmetri och symmetrilinjer
 • beskriva omkrets och area och visa på samband
 • sätta dig in i problem och använda nya strategier

 

Arbetssätt

 • Går igenom nya begrepp
 • Genomgångar i helklass
 • Genomgångar enskilt
 • Använder konkret materiel
 • Arbetar med uppgifter ur olika böcker
 • Använda iPad

Viktiga begrepp

 • Parallella
 • Parallellogram
 • Räta vinklar
 • Rektangel
 • Kvadrat
 • Månghörning
 • Spetsig vinkel
 • Trubbig vinkel
 • Triangel
 • Likbent
 • Liksidig
 • Symmetri
 • Symmetrilinje
 • Romb
 • Regelbunden
 • Omkrets
 • Area

Bedömning

Bedömning sker

 • efter hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • i ett avslutande test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: