Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 Geometri, volym och vikt

Skapad 2020-06-02 15:03 i Oxledsskolan Partille
Grundskola F – 6 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. I detta kapitel får du lära dig mer om Geometri.

Innehåll

VAD?

Du ska få öva på att:

 • mäta och jämföra längder
 • samband mellan olika enheter för längd
 • använda skala för att göra beräkningar i vardagliga situationer
 • känna igen, mäta och jämföra olika vinklar
 • egenskaper hos och namn på några polygoner
 • metoder för att beräkna omkrets och area av vanliga polygoner
 • jämföra och uppskatta föremåls volym och vikt
 • se samband mellan olika enheter för volym och vikt
 • välja lämpliga metoder för att utföra beräkningar med volym och vikt med miniräknare 

Ord och begrepp: spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, skala, förminskning, bas, höjd, parallellogram, romb, omkrets, area, liter, deciliter, centiliter, kilogram, hektogram, gram

HUR?

 Du kommer att:

 • få löpande genomgångar i grupp och individuellt. 
 • få träna med uppgifter i boken och digitalt.
 • färdighetsträning muntligt och skriftligt.
 • befästa dina kunskaper med hjälp av läxuppgifter.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma dina kunskaper genom att titta på: 

 • din aktivitet på lektionerna både muntligt och skriftligt.
 • din förmåga att resonera kring matematiska problem med lärare och andra elever.
 • hur du lyckas på diagnoser och prov.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: