Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft_åk6_2020

Skapad 2020-06-03 11:37 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vi är så vana vid hur vissa saker är, att vi inte tänker på varför det är så. Som att om man kastar en sten rakt upp i luften, så kommer den snart ner igen. Men varför ramlar stenen ner? Varför fortsätter den inte rakt ut i rymden istället? Om du åker skridskor har du säkert känt den härliga känslan av att kunna glida jättelångt på isen. Men oavsett hur mycket fart du tar, så stannar du till slut. Varför då?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Exempel på frågor som du ska kunna:

 • vad är en medelhastighet?
 • vad kallas det när något ökar i hastighet?
 • vad menas med fritt fall?
 • om två personer hoppar ner från ett flygplan, vem kommer först? Motivera ditt svar.
 • vad är en kraft? Förklara med ett exempel.
 • vad kallas kraften som håller dig kvar på marken?
 • vad menas med tidvatten?
 • ge exempel på när man vill ha lite friktion.
 • ge exempel på när man villa ha mycket friktion.
 • kan månen dra i haven på jorden?
 • varför har fotbollsskor dubbar?
 • faller stora stenar snabbare?
 • varför snurrar släggkastaren runt innan hon kastar iväg sin slägga?

Arbetssätt:

 • du ska laborera och skriva enkla anteckningar/labbrapporter,
 • du har möjlighet att vara muntligt aktiv på lektionerna,
 • du ska arbeta i NO-böckerna
 • Du kommer i grupp göra en kulbana. 
 • Ägg-projektet

Bedömning

 • du ska visa din förmåga att planera, genomföra och bygga en kulbana.
 • Under kursens gång bedöms du utifrån din förmåga att använda naturvetenskapliga ord och begrepp och din förmåga att reflektera och dra slutsatser.
 • Arbeta med ett rädda ägget-projekt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Rörelse och kraft_bedömning 2015

Grundläggande
Bättre
Ännu bättre
Min förmåga att undersöka
(laborera)
Jag kan genomföra enkla undersökningar. I arbetet använder jag utrustning på ett rätt och säkert sätt.
Jag kan genomföra en laboration och är noggrann. I arbetet använder jag utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Jag tar ett stort ansvar i planeringen och genomförandet av laborationerna. I arbetet använder jag utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Min förmåga att dokumentera
(skriva laborationsrapport)
Jag gör enkla anteckningar av mina undersökningar i text och bild. Alla delar är med. Jag har jämfört min hypotes med mina resultat.
Jag gör utvecklade anteckningar av mina undersökningar i text och bild. Alla delar är med. Jag drar rätta slutsatser och reflekterar kring resultatet.
Jag gör välutvecklade anteckningar av mina undersökningar i text och bild. Alla delar är med. Jag drar rätta slutsatser och reflekterar väl kring mina resultat. Jag har felkällor med.
Min förmåga att använda information
(din förmåga att svara på frågor när du läser texter i boken)
Jag kan använda information i diskussioner och för att skapa enkla texter.
Jag kan använda information i diskussioner och för att skapa texter med relativ god anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda information i diskussioner och för att skapa texter med god anpassning till sammanhanget.
Min förmåga att bygga en kulbana
Samarbete i grupp samt planera och strukturera en fungerande kulbana
Ägg-projektet
Teknik Pröva idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller. Modellbygge, grupparbete
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar, samt utforma enkla fysiska modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar, samt utforma utvecklade fysiska modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar, samt utforma välutvecklade fysiska modeller.
Ägg-projektet
Teknik Dokumentera processen i byggnationen. Skiss och ritning av gruppens modell.
Under arbetets gång bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt. Eleven gör enkla dokumentationer i form av skiss och ritning av modellbygget.
Under arbetets gång bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som med någon bearbetning leder arbetet framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer i form av skiss och ritning av modellbygget.
Under arbetets gång formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder arbetet framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer i form av skiss och ritning av modellbygget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: