Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Relief i Kartong

Skapad 2020-06-03 11:50 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola F Bild
Skapa en Relief i materialet Kartong.

Innehåll

Förmåga/or i fokus:

-  prova på att arbeta med kartong och skapa en relief. ( med ev. tillägg av tusch, gouachefärg / färgat papper )

-  få kunskaper om arbetstekniken, hur man kan använda sig av olika verktyg,

Hur du får utveckla dig: ( undervisningen )

Först tittar vi på en Powerpoint där arbetsprocessen förklaras.

- Du väljer en bild att arbeta med ( leta på Google)

- Arbetsprocessen finns utskriven från Powerpoint,där du kan se steg för steg hur du kan arbeta.

 

Vad du ska kunna ( efter avslutat arbetsområde)

- Du ska förstå hur en man skapar en relief,av materialet kartong, med lager på lager, och med olika ytor som skapar kontrast.

- Förstå hur man arbetar med avsedda verktyg ( skärkniv )

Hur du får visa dina kunskaper:

Genom att arbeta med en teknik du tränat på. ( Relief i kartong ) som leder till att du skapar en Relief

Följande uppgifter ska du göra:

-  skapa en relief

-  gestalta reliefens yta med att skapa olika ytstrukturer, som skapar kontrast,genom att läggas ovanpå varandra. 

Efter kursen ska du kunna...

-  kunna skapa en relief i kartong. ( med ev. tillägg av tusch/ gouache färg/ färgat papper )

- Veta vad en relief är

 

 

Kunskapskrav

E: Du har skapat en relief i kartong (upphöjda och nedsänkta delar) med i stort sett fungerande teknik.

C: som E, dessutom: Genomgående fungerande teknik

A: som C, dessutom: Komplexare gestaltning, egna idéer, samstämmig helhet i bildkompositionen.

 

Bedömning:

Kvalitéer i att återge  dina idéer i bild. Se matris nedan.

Matriser

Bl
Bedömningsmatris för 2 dim.bild / Relief i Kartong

Rubrik 1

E
C
A
Använda tekniker, verktyg och material för att skapa uttryck
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Formulera handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: