Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen

Skapad 2020-06-03 13:26 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Eleverna kommer att få arbeta med sina sinnen samt hur dessa kan skadas och hur skador förhindras.
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Ni kommer att få arbeta med era olika sinnen. Vi kommer att undersöka hur våra sinnen fungerar, lära oss fakta och se filmer samt diskutera olika upplevelser. Vi kommer prata om vilka skador som kan uppstå samt hur dessa kan förhindras. Vi kommer också att lära oss om sjukdomsspridning , baciller och virus.

Innehåll

Syfte

Centralt Innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  7-9
 • Virus, bakterier, smittspridning och infektioner samt förebyggande hälsovård.
  NO  7-9
 • Hur ljud uppstår, hur örat uppfattar ljud och hur ljudmiljöer påverkar hälsan.
  NO  7-9
 • Ljusets utbredning och hur ögat uppfattar ljus.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att beskriva några av människans organ och ger något exempel på deras funktion och samband.
  NO  E 9
 • Eleven bidrar också till resonemang om förebyggande hälsovård.
  NO  E 9
 • Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  E 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
  NO  C 9
 • Eleven för också enkla resonemang om förebyggande hälsovård.
  NO  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
  NO  A 9
 • Eleven för också välutvecklade resonemang om förebyggande hälsovård.
  NO  A 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  A 9

Matriser

NO
Våra sinnen

Våra sinnen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Människans organ
Eleven kan medverka i att beskriva några av människans organ och ger något exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva hur några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
Förebyggande hälsovård
Eleven bidrar till resonemang om förebyggande hälsovård.
Eleven för enkla resonemang om förebyggande hälsovård.
Eleven för välutvecklade resonemang om förebyggande hälsovård.
Fältstudier
Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkel dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklad dokumentation av arbetet och resultaten.
Ämnesspecifika ord/begrepp
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människan.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människan.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: