Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA: Verb i presens och preteritum

Skapad 2020-06-03 13:54 i Testgymnasiet i Linköping Linköping
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
Under kommande veckor ska vi lära oss vad verb är för något och hur man använder verb i nutid och dåtid.

Innehåll

Minst ett verb ska alltid finnas med i en mening. Att förstå vad ett verb är och vart verbet ska vara i en mening är viktigt i det svenska språket.

 

Vad är ett verb?

Vart ska verbet vara i en mening?

Hur böjer man ett verb i presens (nutid) och i preteritum (dåtid)?

 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

(En grov tidsplanering för att utstaka när vi ska vara klara med arbetsområdet och vilken examinationsform vi ska använda oss av.)

 

Vecka

 

 

34

Vad är ett verb?

Presens och preteritum

35

Ar-verb

Er-verb

36

Enkla meningar med verb.

Skriftligt test

 

Uppgifter

 • Skriv en text i presens

 • Skugguppgift: Skriv en text med preteritum

 • Skugguppgift: presens och preteritum

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3

Matriser

SvA
Ordklasser

>
>
>
Känna igen ett substantiv
Osäker
Ganska säker
Säker
Beskriva vad ett substantiv är
Osäker
Ganska säker
Säker
Kunna substantivets olika former
Osäker
Ganska säker
Säker
Känna igen ett adjektiv
Osäker
Ganska säker
Säker
Beskriva vad ett adjektiv är
Osäker
Ganska säker
Säker
Kunna adjektivets komparationsformer
Osäker
Ganska säker
Säker
Känna igen ett verb
Osäker
Ganska säker
Säker
Beskriva vad ett verb är
Osäker
Ganska säker
Säker
Kunna några av verbets temaformer/tempusformer
Osäker
Ganska säker
Säker
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: