Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering (lärarex.)

Skapad 2020-06-03 14:41 i T1-skolorna Linköping
Grundskola F – 3 Matematik Teknik
Du ska få lära dig grunderna i programmering. Digitalt med hjälp av I-pad. Uppgifter i matte-boken. Kan du programmera din lärare att gå dit du vill?

Innehåll

Grunderna för programmering

Uppgifter att jobba med: 

 • Instruktioner med hjälp av den digitala matteboken.
 • Sid.  i matteboken
 • Ex på digitala program att träna i: Code.org, Scratch
 • Twister-matta: Programmera läraren eller kompisen att gå en given bana på twistermattan.
 • Beebots

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma Tk
Programmering

Tekniska lösningar och arbetssätt

Din förmåga att...
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk  1-3
med stöd använda enkla ord och begrepp som är kopplade till programmering.
använda enkla ord och begrepp som är kopplade till programmering.

Programmering

 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
med stöd kan programmera t.ex Blue-bots och olika programmeringsappar på Ipad.
på egen hand programmera t.ex Blue-bots och olika programmeringsappar på Ipad.
Ny aspekt
med stöd förstår symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
förstår symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: