Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2020-06-03 14:55 i Tiundaskolan Uppsala
Stormaktstiden
Grundskola 4 – 6 Historia
Hur kunde Sverige, med en miljon invånare, bli en fruktad stormakt?

Innehåll

INNEHÅLL

 • Orsaker och konsekvenser till några viktiga händelser och beslut under stormaktstiden,
 • Sveriges roll i Europa och i världen.
 • Sveriges beslut att gå med i det 30-åriga kriget
 • Bilden av stormaktstiden och dess kungar genom historien.
 • Förändringar såsom den politiska kartan, migration och infrastruktur m.m.
 • Olika samhällsklassernas levnadsvillkor.
 • Begrepp för att öka förförståelsen och förenkla inlärningen. 

 

MATERIAL

 • Grundboken "Koll på stormaktstiden" samt delar av andra historieläromedel.
 • Tillhörande arbetsbok 
 • Filmerna "Sveriges historia - stormaktstiden" 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: