Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder

Skapad 2020-06-03 15:17 i Apelskolan Falkenberg
I detta arbetsområdet jobbar vi med kemins grunder. Vad är atomer? Molekyler? Joner? Kemiska reaktioner? Periodiska systemet? Hur olika ämnen separeras.
Grundskola 8 Kemi
I detta arbetsområdet jobbar vi med kemins grunder. Vad är atomer? Molekyler? Joner? Kemiska reaktioner? Periodiska systemet? Hur olika ämnen separeras.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I detta arbetsområdet jobbar vi med kemins grunder. Vad är atomer? Molekyler? Joner? Kemiska reaktioner? Periodiska systemet? Hur olika ämnen separeras. Begrepp:

 • atom • atomslag • molekyl • vattenmolekyl • molekylmodell • molekylbindning • grundämne • metall • icke-metall

• kemiskt tecken • periodiska systemet • kemisk förening • knallgas • kemisk reaktion • resurshushållning • fast form

• flytande form • gasform • fysikalisk omvandling • smälta • koka • förångas • kondensera • stelna • smältpunkt • kokpunkt • avdunsta

• molekylformel *reaktionsformel • atomkärna • proton • elektron • elektrisk laddning • positivt laddad • negativt laddad

• oladdad • neutral • jon • sammansatt jon • enkel jon • jonförening • jonbindning * koksalt • rent ämne• uppslamning• emulsion

• lösning • mättad lösning • omättad lösning • löslighet • lösningsmedel • organiskt lösningsmedel• separation• dekantering

• filtrering • filtrerpapper • centrifugering * centrifug *separator• destillatio• destillerat vatten • kromatografi • papperskromatografi

 alkemist• element •  vetenskap

Bedömning - vad och hur

Muntligt bedömning i halvklass

Skriftligt prov

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar

Film 

Demonstrationer

Disskussioner

Meet - distans. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: