Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Väga balansera år 1

Skapad 2020-06-03 16:13 i T1-skolorna Linköping
Grundskola 1 – 3 Fysik Svenska som andraspråk Svenska Teknik NO (år 1-3)
Du ska få undersöka hur olika föremål och din kropp kan balansera. Undersöka tyngdpunkten och stödytans betydelse för balansen. Vi kommer också att undersöka hur en balansvåg fungerar och hur vi kan använda den genom att t ex rangordna föremål, från det som är lättast till det som är tyngst.

Innehåll

Innehåll

Eleverna undersöker hur man kan få föremål och den egna kroppen att balansera och samtalar om tyndkraft.
De tar reda på tyngdpunktens och stödytans betydelse för balansen och undersöker hävstångsprincipen.

Eleverna bygger och undersöker en balansvåg. De rangordnar föremål från det lättaste till det tyngsta.

De undersöker egenskaper hos olika matvaror. De rangordnar matvarorna efter massa och volym och upptäcker att det som har stor volym inte behöver väga mest. 

Arbetssätt

Eleverna arbetar parvis med att göra olika undersökningar och lär sig att göra systematiska undersökningar. Eleverna gör först en förutsägelse, om vad de tror och därefter gör de undersökningen för att få fram resultat.

Diskussioner om varför vi får de resultat vi får.

https://ntaskolutveckling.nu/teman/balansera-och-vaga/

Begrepp

 • tyngdpunkt
 • stödyta
 • tyngdkraft
 • systematisk undersökning
 • förutsägelse
 • rangordna/sortera
 • resultat
 • slutsats
 • balansvåg
 • lättast
 • tyngst
 • egenskaper

Bedömning/reflektion

 • Aktivitet på lektionerna
 • Hur du använder/ om du använder begreppen i dina undersökningar tillsammans med din NTA-kompis.

Tidsåtgång

HT ca 13 lektioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: