Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt_2020/2021_Eken

Skapad 2020-06-03 17:54 i 213221 Förskolan, Långsjö förskola Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Hållbar Framtid Lika-Olika-Unika Syfte: Vi på Herrängens förskolor vill öka förståelsen och empatin för varandra och vår miljö. Att vi tillsammans upptäcker och undersöker värdet av att vara lika-olika-unika. Genom att: Tillsammans Upptäcka och undersöka hur det är att vara lika, olika och unika Barnen ska genom demokratiska former vara delaktiga, känna ansvar och få upplevelser av att de kan påverka. Att vi alla utvecklar vår förståelse för vad hållbar utveckling kan vara utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Vi skapar positiva och kreativa erfarenheter tillsammans med våra barn och föräldrar om vad Hållbar framtid kan vara/bli för oss på Herrängens förskolor. Utgångspunkter: Barnkonventionen, de sju diskrimineringsgrunderna, verksamhetsplanen, nya läroplanen 2018. Fokusområden/lpfö : Leken och digitalisering Hur skapar vi förutsättningar för lek? Hur skapar vi förutsättningar för digitalitet? Utforskningsbar fråga/frågor: Hur samspelar barnen med varandra? Våra värdeord; Respekt, Glädje, Delaktighet, Ansvar, Samarbete, Trygghet, Tillit, Demokrati, Inflytande, Empati

Innehåll

Projektbeskrivning:

Vårt syfte:

Vår metod:

Vår frågeställning:

Projektbeskrivning:

 

Främja barnens lek och hjälpa dem att utveckla och tyda lekkoderna.

Vårt syfte: 

Vi startar upp läsåret med att barnen lämnar in sommarminnen om lek från sommaren. Syftet med sommaruppdraget är att mötas kring något gemensamt och utgå från något konkret att starta upp läsåret med. 

Ge barnen möjlighet att fördjupa sina lekar. Ge barnen möjlighet att lära, tyda och utveckla lekkoderna.

 

Vår metod: 

Ge barnen tid och rum att leka, att kunna gå tillbaka till leken vi sparar exempelvis deras byggen. 

Pedagogerna observerar.

Vi intervjuar barnen för att hitta deras tankar och önskningar:

 

Vilken är din bästa lek?

 

Vilka leker du den med?

 

Var leker ni den? Är det en bra plats?

 

Behöver ni något mer i leken?

 

Hur leker man tillsammans?

 

Hur gör man om man vill olika?

 

 

 

Vår frågeställning:

 

Hur leker barnen?

 

Hur utformar vi miljön så att den blir lekvänlig och vilka material ska vi erbjuda? (Finns det saker som ska tas bort?)

 

Vilka lekar vill vi främja?

 

Vad är en lek?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: