Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Religion

Skapad 2020-06-03 18:36 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer få lära dig om tre av världens största religioner: kristendom, islam, judendom.

Innehåll

Tidsperiod

 • Vecka: 

Övergripande perspektiv:

 • Planeringen utgår från det historiska perspektivet genom vilket du får möjlighet att lära dig att utveckla förståelse för samtiden och förståelse för framtiden.
 • Planeringen utgår från det internationella perspektivet genom vilket du får möjlighet att lära dig om att se den egna verkligheten i ett globalt perspektiv, skapa internationell solidaritet och utveckla förståelse för kulturell mångfald.

Övergripande förmågor:

 • Du utvecklar din analytiska förmåga genom att förklara olika händelser och varför de skedde.
 • Du utvecklar din kommunikativa förmåga genom att samtala och diskutera, ställa frågor och återberätta eller skriva vad du har lärt dig.
 • Du utvecklar din begreppsliga förmåga genom att lära dig nya begrepp som rör religion och använder begreppen i tal och text.
 • Du utvecklar din procedurförmåga genom att läsa och söka efter fakta om religion och återberätta fakta i tal och skrift.
 • Du utvecklar din metakognitiva förmåga genom att reflektera och ge omdömen om ditt och en kamrats lärande.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Söka information i texter om religion.
 • Svara på frågor om innehållet i texter.
 • Skriva enkla faktatexter och faktasvar.
 • Utveckla kunskap om nya begrepp och använda begreppen i tal och text.
 • Samtala om elevnära livsfrågor.
 • Beskriva några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • Ge exempel på högtider, symboler och någon central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • Återge delar av innehållet i några berättelser ur bibeln.
 • Ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar vad du kan och har lärt dig genom att:

 • berätta muntligt
 • skriva faktatexter
 • svara på instuderingsfrågor
 • rita bilder
 • delta aktivt i och under lektionernas aktiviteter
 • visa din dokumentation

     Formativ

 • självbedömning.
 • kamratbedömning.
 • återkoppling.

     Summativ

 • faktatexter
 • frågesvar
 • bilder
 • spelresultat
 • redovisning

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Du kommer lära dig genom:

 • gemensamma genomgångar
 • se film
 • rita bilder
 • skriva fakta
 • läsa fakta
 • redovisa

Temat består av följande områden:

Del 1: Kristendomen

Del 2: Islam

Del 3: Judendomen

Del 6: Redovisa
Du kommer gå redovisa dina kunskaper i temat på olika sätt.

Del 7: Utvärdera
Du kommer att utvärdera och självskatta i matriser i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Tema Religion

Insats krävs
Godtagbart
Mer än godtagbart
Svenska
Återberätta fakta från en faktatext som du läst.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Svenska
Sökläsa i en faktatext för att svara på frågor eller skriva egen faktatext.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Svenska
Skriva texter med ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
SO - Religion
Samtala om elevnära livsfrågor. Till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
SO - Religion
Beskriva några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Kristendomen - kyrkan Islam - moské Judendomen - synagogan
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
SO - Religion
Ge exempel på högtider, symboler och någon central berättelse från kristendomen, islam och judendomen. Kristendomen - till exempel jul och påsk, korset, skapelseberättelsen, Noas ark och Moses, Jesus födelse och liv. Islam - till exempel ramadan/Id al firth, halvmånen, berättelsen om Mohammed. Judendomen - till exempel Yom Kippur, Chanukka och Pesach, Davidsstjärnan, skapelseberättelsen, Noas ark och Moses.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
SO - Religion
Återge delar av innehållet i några berättelser ur bibeln. Till exempel skapelseberättelsen, Noas ark och Moses, Jesus födelse och liv.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
SO - Religion
Ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden. Under många hundra år hade varje stad och by en egen kyrka som man gick till varje söndag. Från början var det också prästen som lärde barnen att läsa och skriva. Barnen skulle lära sig läsa för att kunna läsa ur Bibeln och psalmboken. Ibland reste prästen runt i byarna för att kontrollera att alla kunde bibelberättelserna och psalmerna. Det kallades husförhör.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: