Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppens kemi åk 8

Skapad 2020-06-03 20:44 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Kemi
Ett arbetsområde om vilka näringsämnen vi behöver, hur dessa är uppbyggda, var vi hittar dem och varför de behövs i kroppen.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla följande förmågor:

- använda begrepp och förklara samband
- göra systematiska undersökningar

Innehåll

 • vad mat innehåller och hur det påverkar vår hälsa
 • kemiska processer i människokroppen, t ex matspjälkning
 • använda metoder för att identifiera ämnen i mat

Genomförande

Vi kommer att titta på filmer, ha genomgångar, läsa texter och genomföra laborationer. 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid ett praktiskt laborationsprov och vid läxförhör där du skriver sammanfattningar.

Elevinflytande

Under arbetsområdet har du möjlighet att påverka hur du vill dokumentera den information som du bearbetar.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Bedömningen gäller kemi

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Kemi
Förmågan att använda begrepp och förklara samband
Du kan till viss del använda kemins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i människokroppen.
Du kan använda kemins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i människokroppen.
Du har mycket goda kunskaper kemins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i människokroppen.
Kemi
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan till viss del genomföra undersökningar på egen hand. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar på egen hand. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: