Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5A Matte maj-2020

Skapad 2020-06-03 21:34 i Johannes skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Två fokusområden: * Vinklar och geometri. * Decimaltal

Innehåll

Vi har arbetat med:
* vinklar - mäta/rita
* vinkelsumma 
* samband mellan bråk- och decimaltal
* huvudräkning med decimaltal - alla räknesätt
* räkna decimaltal med skriftliga räknemetoder - alla räknesätt
* problemlösning - visa dina tankegångar. 

Provet består av 2 delar:

A-del - grundläggande rutinuppgifter och problemlösning.
B-del - problemlösning i flera steg.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
5A Matte maj-2020

Vinklar och geometri

Öva mer
Godtagbara kunskaper
Du kan mäta vinklar med en gradskiva.
Du kan begrepp t.ex. linje, parallell, vinkel, radie, cirkelsektor.
Du kan använda vinkelsumma för att beräkna vinklar i en månghörning (t.ex. rektangel, triangel).

Bråk- och decimaltal

Öva mer
Godtagbara kunskaper
Du förstår sambandet mellan bråk- och decimalfrom.
Du kan använda dig av skriftliga räknemetoder för att räkna med tal i decimalform.

Problemlösning

Öva mer
Godtagbara kunskaper
Du kan visa dina tankegångar vid problemlösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: