Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap

Skapad 2020-06-04 09:26 i Tallbackens förskola Knivsta
Förskola
Naturkunskap avd. Grön, 3-4 år

Innehåll

Vi vill att alla barn ska få möjlighet att:

· vistas i och få uppleva natur, skog och våra närmiljöer

· uppleva, undersöka och diskutera årstidsväxlingar

· ta del av och tillägna sig kunskap kring växter, träd och djur i vår närmiljö

· ta del av och själv få möjlighet att utforska och beskriva naturvetenskap med olika uttrycksformer

· ställa frågor och samtal om naturvetenskap

 

 

Hur:

- Regelbundet vistas i skog och natur i våra närområden

- Upptäcka, utforska och samtala om växter, träd, djur i vår omgivning

- Möjlighet till lek och utforskande i våra lärmiljöer

- Tillgång till böcker och att kunna söka fakta och ytterligare kunskap/information på webben

- Ta dela av och själv experimentera kring naturvetenskap

- Utforska / undersöka / uppleva

- Ge barnen verktyg och begrepp för att kunna ställa hypoteser.

- Strävar för att ge barnen en grund i en hållbar framtid.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: