Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande och Kreativitet

Skapad 2020-06-04 09:33 i Tallbackens förskola Knivsta
Förskola
Skapande och kreativitet avd. Grön, 3-4 år

Innehåll

Vi vill alla barn ska få möjlighet att:

- prova på att skapa med många olika material

- använda sig av tillgängligt material i våra lärmiljöer för att kunna uttrycka sig genom bild och form

- prova på olika tekniker

- få grundläggande kunskap kring färglära-grundfärger, blanda färger

- lära sig att vårda och ta hand om materialet

- uttrycka sina tankar och erfarenheter och kommunicera på olika sätt

- kunna uttrycka sig i rolleken genom olika material

- sjunga och lyssna till musik i olika genrer

- utforska, skapa och reflektera kring musik

- prova på och uttrycka sig genom dans

- röra sig på många olika sätt i olika miljöer, både ute och inne

- känna kroppens förmåga till rörelse och uppleva rörelseglädje

 

 

Hur:

- Hålla materialet nere på barnens nivå

- Att ateljén ska vara tillgänglig via aktivitetstavlan samt vid barnens önskan

- Vi pedagoger ska arbeta för att barnen ska känna en trygghet i materialet som erbjuds i ateljén eller i andra situationer där skapande erbjuds

- Vi pedagoger ska presentera och tillhandahålla rätt material för att det ska vara möjligt att testa olika sorters skapande.

- I skapandet anpassar vi materialet och miljön utifrån barngruppen.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: