Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skattkammaren blåbärspengarnaProjektplanering4b_Projektberättelse_Farsta_förskolor

Skapad 2020-06-04 09:49 i 181331 Förskolan Bullerbyn Stockholm Farsta
Förskola
Under läsåret 19/20 har vi arbetat med ett projekt utifrån konstprojektet som vi var med i. Projektet har handlat om hållbar utveckling, älvor och kompisrelationer. Mystiska brev, hemliga ställen och spännande uppdrag har varit en del i vårt arbete.

Innehåll

 

Projektberättelse:

Under läsåret 19/20 har vi arbetat med ett projekt om hållbar utveckling och älvor-skogens beskyddare. Projektet började med konstprojektet (som alla blivande skolbarn i Farsta är med i) som vi var med i då barnen bland annat fick en blomlök som de viskade sitt namn till och som sedan planterades ut runt om i Farsta stadsdel. Vi fick då en karta över var blomlökarna hade planterats.

För att hålla konstprojektet levande under året så fortsatte vi att arbeta med älvor och hittade ett hemligt ställe i skogen där älvan bor. Hon har gett oss brev med olika uppdrag och gett tips om hur vi kan ta hand om miljön och varandra och vara en fin kompis.

Vi har besökt vårt hemliga ställe regelbundet. När vi varit där har leken och utforskande stått i fokus. Barnen har tagit egna initiativ på ett kreativt sätt genom att bland annat komma med egna förslag och idéer i projektet. När vi arbetar med projektet inne på Skattkammaren har vi tagit inspiration från älvan i skogen. Utifrån barnens intresse har vi arbetat med språk och bokstäver. Vi har lyft de olika språken vi har i gruppen: tigrinja, finska, arabiska, romani och engelska. Vi har letat och lekt med hemliga bokstäver i skogen.

Nu i slutet av terminen har vi varit på skattjakt och letat skatter med hjälp av kartan vi fick under konstprojektet. Vi har gått till de platser som vi haft gångavstånd till, de andra kunde vi tyvärr inte åka till på grund av rådande omständigheter.


Vi har även listat ut älvornas namn med hjälp av de hemliga bokstäverna vi hittat i skogen. Det visade sig att det fanns nio stycken älvor som hette Liv, Vilja, Fia, Ylva, Lisa, Isa, Sax, Yfi och Li.

 

När barnen återberättat vad vi gjort under projektet berättade dom:

- att vi hittade ett hemligt ställe i skogen som bara vi visste om

- att vi byggt på kojan

- att dom har fixat huset, byggt olika rum och gjort en toalett

- att vi sågat och hamrat

- att vi har letat efter hemliga bokstäver i skogen

- tittat och utforskat kring myror

- letat långa pinnar till kojan och pyntat med blommor och ris

- att vi gömde oss och smög på havets barn så dom inte skulle upptäcka kojan

- vi har målat och skrivit brev till älvan

- vi har gått på skattjakt och hittat blommor där älvor fötts

- gått balansgång i skogen på träd


När vi reflekterade tillsammans med barnen om vad de lärt sig under projektet svarade dom:

- jag har lärt mig att älvor sover i blommor

- att man aldrig får döda djur, man ska vara snäll mot alla djur

- att man inte får förstöra och inte plocka blommor som är fridlysta

- att inte bryta grenar

- lärt mig skriva

- att vara snäll mot naturen

- att vara en bra kompis

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: