Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektsammanfattning Röd Grupp

Skapad 2020-06-04 13:25 i 123361 Förskolan Plommonlunden Stockholm Södermalm
Förskola
Under vårterminen 2020 har barnen i Röd Grupp skapat en bok tillsammans. Ett lyckat projekt som barnen och pedagogerna är mycket stolta över. I projektet har barnen skapat egna karaktärer med sina egna identiteter som vi får följa i boken. I detta projekt har vi uppmärksammat att barnen har visat stort intresse, engagemang samt visat stor respekt för varandra och deras karaktärer.

Innehåll

Projekt Röd Grupp

VT 2020

Barnen i röd grupp har denna termin fått i uppdrag att skriva och skapa en egen bok tillsammans. Vi har uppmärksammat barngruppens intresse för att läsa sagor och deras nyfikenhet av bokstäver och text.

Syftet med boken var att barngruppen skulle få en chans att utveckla sin egen identitet i sina karaktärer samt känna sig trygga och ha tillit till sin egen förmåga. Vi ville även uppmuntra barnen till ett nyanserat talspråk samt öka barnens ordförråd, uppmuntra dem till att leka med ord, berätta och uttrycka sina egna tankar.

Barngruppen har haft ett stort engagemang i projektet och de har haft en tydlig bild kring vad deras karaktärer ska ha för personlighet, egenskaper och utseende. I reflektionerna med barngruppen kring boken så har vi pedagoger varit lyhörda och bejakat deras tankar och åsikter kring processen med sagan.

Vi har märkt under projektets gång att barngruppen har utvecklat en starkare sammanhållning, förståelse samt respekt för varandra. Ett stort intresse och nyfikenhet för varandras karaktärer har uppmärksammats av pedagogerna. Vi har även märkt att barnen själva har arbetat helt könsneutralt med boken, vilket gläder oss.

Det har funnits utsatta tillfällen för planering och reflektion av detta projekt för pedagogerna. Vårdnadshavarna har haft inblick i projektets process genom daglig kontakt samt barnens eget berättande.

Utvärderingen av detta projekt är att barnen och pedagogerna har haft väldigt roligt under processen och vi känner oss stolta över resultatet av boken för att det har varit ett gemensamt samarbete som vi har utfört alla tillsammans.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: